Bài thứ 149: Lòng Trong Sạch

751

 

Đọc Ma-thi-ơ 5:8

Câu căn bản: Phước cho những người có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. (Ma-thi-ơ 5:8).

 

 

Suy niệm:  Có lòng trong sạch nghĩa là gì?  Phước lành thứ sáu là một thách thức đối với người nghe.  Trong sạch trong tiếng Hi-bá thường mang nghĩa tinh khiết không pha trộn, trong thái độ có thể nói là chuyên biệt hay chuyên tâm với một mục đích duy nhất.  

 

Chúa Giê-xu thường trách người dòng Pha-ri-si ngày xưa là hai lòng.  Người như thế thường gây hiểu lầm và có hành vi vô đạo.  Chúa gọi họ là kẻ giả hình, nghĩa là đi hàng hai.  Chúa dạy thái độ đối với Đức Chúa Trời phải là đơn thuần, nghĩa là học biết Chúa và tuân hành ý chỉ của Ngài.  Như thế là trong sạch.

 

Người có phước là người có một căn bản để định giá trị, ưu tiên và mục đích trong đời.  Người ấy sống để tôn vinh Chúa là Chân Thần.

 

Cơn bệnh của người tin Chúa ngày nay trên thế giới là không có khả năng phân biệt chân giả.  Từ “trong sạch” cần phải hiểu là không pha trộn, tinh khiết, tinh ròng.  Tấm lòng trong sạch là được giải thoát khỏi những động cơ pha trộn không còn thuần nhất trong vấn đề tôn thờ nữa.

 

Sự trong sạch của tâm hồn luôn luôn phải tranh đấu.  Hằng ngày ta phải ưu tiên tìm đến mục đích và kế hoạch của Chúa.  Chúng ta phải tuyên xưng ước muốn vâng lời, phục vụ và cam kết tìm hiểu ý chỉ của Chúa và tuân hành.

 

Trong sạch trong tâm hồn là tôn thờ một Chân Thần, và vì vậy sẽ gặp được Chúa.

 

 

Bài trướcHội Đồng Bồi Linh Tại Tỉnh Bình Thuận
Bài tiếp theoHuấn Luyện Mục Vụ Thể Thao Tại Đồng Nai