Bài thứ 148: Tình Thương Bền Vững

749

 

Đọc Ma-thi-ơ 5:7; Thi Thiên 103:1-22: Ca-thương 3:19-26

Câu căn bản: Phước cho những người có lòng thương xót, vì sẽ được thương xót. (Ma-thi-ơ 5:7).

 

 

Suy niệm:  Phước lành này cho ta thấy một mối thâm giao của Chúa với ta.  Chúa là Đấng nhân từ thương xót vì vậy Ngài cũng muốn con dân Ngài noi gương và thương xót những người chung quanh mình.

 

Tuy nhiên ta phải hiểu thương xót trong câu này không phải là lòng bác ái đối với người cơ nhỡ thiếu thốn, nhưng là lòng khoan dung không chấp trách đối với kẻ xúc phạm tới mình hay làm hại mình.   Chúng ta đã được Chúa tha thứ khi phạm lỗi và Chúa nhân từ không trừng phạt mà ban ân huệ cho chúng ta được ăn năn hối lỗi, đó là một đặc ân.

 

Nhưng mỗi ngày, khi sống với người khác, chúng ta có khoan dung và dễ tha thứ cho mọi người hay không?  Tại đây có một lời khuyên và một lời hứa: Chúa khuyên chúng ta thương xót, và như thế mới xứng đáng hưởng sự khoan dung tha thứ của Chúa.

 

Chúng ta thường cảm thấy sung sướng khi chia sẻ cho người nghèo thiếu, nhưng chúng ta có vui khi tha thứ cho người khác hay không?

 

Thật ra, là con dân Chúa, chúng ta phải học thánh tính thương xót tha thứ này, vì làm như thế cũng là thêm muối men cho đời và dọi ánh sáng vào cuộc đời đầy tăm tối đau thương này.

 

Chúng ta thương xót như thế nào?  Hãy theo Thi thiên 103 để biết về đức nhân từ thương xót của Chúa:

Đức Giê-hô-va đầy lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và giàu lòng nhân từ.

Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời.

Ngài không đối đãi với chúng ta theo tội lỗi chúng ta, cũng không báo trả chúng ta theo sự gian ác của chúng ta.

 

Phước cho ai có lòng thương xót theo những tiêu chuẩn của Chúa trong các câu trên đây.  Xin mời bạn đọc lại các câu này nhiều lần trong ngày và làm theo như vậy, chắc chắn bạn sẽ được thỏa vui.

 

 

Bài trướcTruyền Giảng Tại Hội Thánh Ngô Gia Tự – TP HCM
Bài tiếp theoLễ Cảm Tạ Và Bồi Linh Tại Điểm Nhóm H’mông Thôn 7 Krông Á – Đăk Lăk