Bài thứ 140: Khoảng Cách

779

Đọc Giăng 4:43-54; Ma-thi-ơ 17:20

Câu căn bản: Đức Chúa Giê-xu bảo: “Hãy đi, con ngươi sẽ sống!”  Viên quan tin lời Đức Chúa Giê-xu nói với mình và đi.  (Giăng 4:50).

 

 

Suy niệm: Khoảng cách không có trở ngại gì trong năng lực của lời cầu nguyện.  Chúa Giê-xu không cần phải đi một khoảng xa để đụng tay vào đứa con mắc bệnh của viên quan trong hoàng gia khi đó.  Đây là một lời hứa mà chúng ta có thể nhận được hôm nay.  Chúng ta không cần phải có mặt nơi người bệnh mà chúng ta cầu nguyện cho.  Chính Đấng dạy chúng ta cầu nguyện hiện diện tại nơi người mắc bệnh.

 

Khoảng cách không gian không ảnh hưởng gì đến lời cầu nguyện bằng đức tin.  Thường thì chúng ta bị ngăn cách bằng nhiều cách với người mà mình cầu nguyện cho, có người ở cách xa, nhưng cũng có người dù chúng ta có mặt ngay bên cạnh nhưng khó vượt qua chướng ngại nào đó.  Nhưng chúng ta vẫn có thể cầu nguyện và tin rằng Chúa hành động.

 

“Hãy đi, con ngươi sẽ sống!”  là một lời hứa của Đấng quyền năng ban cho người có đức tin.  Ngày nay Chúa cũng phán như thế khi chúng ta hết lòng tin và cầu thay cho một người nào.  Đó là lý do khi cầu nguyện với đức tin, ta có thể cảm tạ Chúa vì Ngài nghe và hành động không kể thời gian và không gian. Chúng ta cầu nguyện và không còn lo lắng về bệnh nhân đó nữa vì Chúa đã nghe.

 

Nhiệm vụ của chúng ta là cầu nguyện với đức tin và việc chữa lành thuộc về Chúa.

Chúng ta cần tin nơi Chúa và cầu nguyện sẽ có hiệu quả.

 

 

Bài trướcBài 36: Gia-Cốp Cướp Phước Lành Của Ê-Sau
Bài tiếp theoBài 6: Thực Hành Ý Chúa