Bài thứ 138: Hãy Nhìn Chúng Tôi

737

Đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-10

Câu căn bản: Phi-e-rơ và Giăng nhìn thẳng vào anh ta và nói:  “Hãy nhìn chúng tôi” (câu 4).

 

 

Suy niệm: Chúng ta sống trong một thế giới có nhiều người tàn tật.  Mỗi ngày thế giới tàn tật đều kêu gào như người què ngồi ở bực thềm đền thờ khi xưa.  Người ta không què quặt tay chân mà thôi, nhưng còn què quặt trong tâm linh nữa.  Chúng ta bước lên bực thềm của đền thờ không thể thương yêu, không thể tha thứ, không thể liên hệ sâu xa, không thể chia sẻ những bất an, không thể đem an bình cho một thế giới tranh chiến.  Tình trạng bệnh hoạn của thế giới chỉ phản ảnh tình trạng đau khổ trong nội tâm, chỉ là hình ảnh bên trong con người đó thôi.

 

Tất cả chúng ta đều cần được chữa lành và giải thoát còn nhiều hơn người què ngày xưa cần được lành chân để bước đi nữa.

 

Chúng ta có thể nói gì với thế giới bệnh hoạn và đầy nan đề chung quanh mình?  Chúng ta dám bảo họ: “Hãy nhìn chúng tôi!”  không?  “Hãy nhìn vào phẩm chất của đời sống mới trong niềm tin mà chúng tôi đã tìm ra đây!”  Chúng ta có dám nói rằng mình đã có câu trả lời cho thế giới này chăng?  Hai sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng không hổ thẹn, nhìn thẳng vào mặt người què và bảo anh ta nhìn vào họ.  Hai sứ đồ đã có câu trả lời cho người tàn tật đó.

 

Người què nhìn lên hai ông, mong nhận được chút gì từ nơi họ.  Đây là câu chuyện về một người đang cần một điều gì, trong khi thật ra anh ta đang cần một người nào đó.  Người ấy tiêu biếu cho chủ nghĩa vật chất trong mọi thời đại.  Anh ta trông mong được một điều gì.

 

Hai sứ đồ không có gì để cho anh ta cả, nhưng họ có một Đấng.  Vâng, họ có một Đấng đã thay đổi cuộc đời của họ, cho họ mục đích và quyền năng, chữa lành bệnh và thánh khiết, khôn ngoan và ý chí.  Họ đã cho người què điều họ có, không phải tiền bạc hay thức ăn nhưng chính Chúa Giê-xu là Đấng chữa lành bệnh và tái tạo cuộc đời anh ta.

 

Chúng ta có dám bảo người đời nhìn vào mặt chúng ta hay không?

 

 

Bài trướcBài thứ 137: Vui Sống
Bài tiếp theoBài thứ 139: Máy Không Nhiên Liệu