Bài thứ 139: Máy Không Nhiên Liệu

699

Đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 19:1-7

Câu căn bản: Ông hỏi họ: “Từ khi tin, anh em đã nhận lãnh Đức Thánh Linh chưa?” Họ trả lời: “Chúng tôi chưa từng nghe nói có Đức Thánh Linh nào cả.” (câu 2).

 

 

Suy niệm: Người tin Chúa được sinh ra hai lần.  Chúng ta được sinh ra trong thể chất tự nhiên, nhưng cũng được tái sinh nữa.  Đây là những điều Chúa Giê-xu giải thích cho ông Ni-cô-đem về cuộc khởi đầu đời sống mới trong Chúa Cứu Thế.

 

Chúng ta là những người đã chết con người cũ, chết về ý chí trong hoàn cảnh, về hi vọng cho tương lai.  Khi chúng ta ký thác tâm trí, tình cảm, ý chí và thân xác cho Chúa Cứu Thế, chúng ta bắt đầu một cấp độ hay phẩm lượng đời sống mới trong quan hệ với Chúa.

 

Chúng ta tin theo Chúa và vâng theo ý chỉ, kế hoạch và mục đích của Ngài.  Chúng ta bắt đầu lại cuộc đời, chúng ta được tái sinh.  Nhiều người nhận báp tem đã lâu mới biết rằng mình đã thuộc về Chúa. Những người lớn tuổi khi nhận báp tem có cảm nghĩ như ông Ni-cô-đem ngày xưa, nhưng thực sự là được sinh lại và tái tạo.

 

Báp tem thứ nhất chuẩn bị cho chúng ta nhận báp tem bằng Thánh Linh.  Nhu cầu quan trọng nhất ngày nay là những người đã tin Chúa lâu rồi cần được nhận báp tem của quyền năng Chúa.  Cuộc đời người tin Chúa chưa đầy đủ nếu chưa được quyền năng Chúa đổ đầy. Tất cả những gì chúng ta cố gắng đều sẽ vô ích nếu chưa nhận quyền năng của Thánh Linh.

 

Chúng ta có thể như những tín hữu mà sứ đồ Phao-lô đã gặp trên đường truyền giáo.  Họ biết Chúa Giê-xu và kế hoạch cứu chuộc nhân loại qua Ngài, nhưng không có quyền năng của Chúa.  Khi ấy sứ đồ Phao-lô cầu nguyện cho họ thì họ nhận được Thánh Linh.

 

Câu hỏi đặt ra cho mỗi người tin Chúa là: “Từ khi tin Chúa Bạn đã nhận được Thánh Linh chưa?”  Câu trả lời phải xác định và dứt khoát, nếu không cuộc tin Chúa lâu nay có thể vô ích.

 

 

Bài trướcBài thứ 138: Hãy Nhìn Chúng Tôi
Bài tiếp theoVĩnh Long: Hội Thánh Bình Minh Cảm Tạ Chúa