Bài thứ 13: Khi Người Thân Đau

753

 

 

Tại đây không còn phân biệt người Do-thái hay người Hi-lạp, người nô lệ hoặc người tự do, nam giới hay nữ giới, vì tất cả anh em đều là một trong Đấng Christ Giê-xu.

Ga-la-ti 3:28.

 

 

    Khi ông Ê-tiên, là người mà tác giả Lu-ca nói rằng: đầy ơn và quyền năng từ Đức Chúa Trời, làm các dấu kỳ và phép lạ tại Giê-ru-sa-lem, sau khi Chúa Giê-xu thăng thiên, thì ông bị bắt đưa ra tòa xét xử.  Khi Thầy Tế Lễ thượng phẩm hỏi ông rằng những lời cáo buộc có đúng không, Ê-tiên đã giảng truyền Phúc Âm cho cả hội trường.  Lu-ca viết: “Khi họ nghe vậy, họ tức giận và nghiến răng đối với Ê-tiên.  Sau đó, họ lôi ông ra bên ngoài thành và ném đá cho chết.”

 

    Ngày nay, nhiều tín hữu hơn bất cứ thời nào trong lịch sử cũng đang bị bách hại.  Bạn có đau xót khi nghe những người vì tin Chúa mà chịu khổ tại nơi nào đó trên thế giới hay không?  Họ là những người bạn chưa gặp, và cũng có lẽ sẽ không bao giờ gặp?  Bạn có quan tâm khi một người cha tin Chúa ở nơi nào đó trên thế giới biết rằng, vì sống với đức tin, đứa con trai của ông ta sẽ không bao giờ được vào học đại học chăng?

 

    Bạn không thể nào chống lại với mỗi bất công trong đời, nhưng khi bạn nhận thức rằng tất cả chúng ta, những người tin Chúa chỉ là một thân thể, có cùng một Cha, cùng một đức tin, thì tất cả chúng ta, những người được chuộc bằng máu của Chúa Giê-xu, bỏ lại tất cả những khác biệt về chủng tộc, giới tính, và văn hóa để trở thành anh em chị em thân thiết, thuộc về nhau.  Chúng ta là một đại gia đình.

 

    Khi Chúa cầu nguyện trong vườn Ghết-sê-ma-nê, Ngài xin rằng những người thuộc về Ngài – con cái Chúa – trở thành một, như Ngài với Cha trên trời là một.  Cuộc bách hại giúp cho mối tương giao thêm kết chặt, sự đau thương thuyết phục chúng ta và giúp chúng ta hiểu rằng những gì nối kết con dân Chúa mạnh hơn những gì phân rẽ chúng ta.

 

Bài trướcCứu Trợ Lũ Lụt Miền Tây.
Bài tiếp theoBài thứ 14: Ai là anh em tôi?