Bài thứ 101: Các Sinh Tế

693

Đọc Hê-bơ-rơ 13:9-16

Câu căn bản: Chớ quên làm việc lành và chia sẻ cho người khác, vì các tế lễ như thế làm hài lòng Đức Chúa Trời.  Câu 16

 

 

Suy niệm: Đây là phần kết luận thứ ba của thư Hê-bơ-rơ.

 

Câu 9 nói về  “các loại giáo huấn khác lạ”  đây không phải một đạo mới nhưng là một loại Cơ-đốc-giáo biến thái trái với lời dạy của Phúc Âm.  Loại đạo này có ý hướng phối hợp Do-thái-giáo với Cơ-đốc-giáo.  Chính vì thế mà câu 9 nói đến “thức ăn” hay “đồ ăn”, đây là sinh tế trong Do-thái-giáo.   Người tin Chúa Giê-xu nhờ ân sủng –  ân điển mà được thay đổi và được cứu, không nhờ sinh tế và cũng không hưởng thức ăn sinh tế nữa.

 

Việc hi sinh chuộc tội của Chúa Giê-xu không khác gì việc dâng sinh tế ngày xưa.  Người tin Chúa phải nắm vững tín lý về việc Chúa bị hành hình ngoài thành Giê-ru-sa-lem như sinh tế trên bàn thờ chuộc tội cho nhân loại.

 

Tại đây tác giả còn nói đến các sinh tế khác như: 

– Tôn vinh ca ngợi Đức Chúa Trời

– Tuyên xưng danh Chúa

– Việc lành, chia sẻ phúc lợi cho tha nhân.

 

Người tin Chúa cần nắm vững các lời dạy này.

 

Bài trướcLễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành Đăk Ruồng – Kon Tum.
Bài tiếp theoTruyền Giảng Tin Lành Tại Hội Thánh Tân An – Long An