Bài hát: Sống Trong Lẽ Thật (Bài hát Chủ đề Đại Hội Đồng TLH)

4594

 

download

Nhạc: Trương Văn Xê

Trình bày: Y Thiếu – Thư Bích

Xin nhấn vào nút “TẢI VỀ” phía bên dưới để tải về file gốc .PDF Sheet nhạc

download

Xin nhấn vào nút “TẢI VỀ” phía bên dưới để tải về file gốc .WAV Playback

download

Xin nhấn vào nút “TẢI VỀ” phía bên dưới để tải về file .PPTM Powerpoint

download