Bài 366: Mọi Việc Đã Hoàn Tất

941

 

 

Khi đã nhận lấy giấm, Đức Chúa Giê-xu nói: “Mọi việc đã hoàn tất!” Rồi Ngài gục đầu xuống, trút linh hồn.

Giăng 14:30.

 

 

Chúa luôn luôn hoàn tất việc gì Ngài đã bắt đầu (Phi-líp 1:6).

Chúa không bao giờ tuyên bố một điều gì mà không bảo đảm rằng việc ấy sẽ xảy ra (Ê-sai 55:11).

Chúa Cứu Thế vừa là An-pha lại là Ô-mê-ga, nghĩa là đầu tiên và cuối cùng (Khải-thị 1:8, 17).

 

     Chúa Giê-xu được giao cho một nhiệm vụ trọng đại. Ngài phải sống một cuộc đời vô tội, luôn luôn tuyệt đối vâng lời Chúa Cha. Ngay đến cái chết của Ngài cũng là để hoàn thành vô số những lời tiên tri đã loan báo trước trong Kinh Thánh (Ma-thi-ơ 26:24,31,54,56; 27:9, 35; 46; Giăng 19:28, 36-37). Tuy nhiên, dù nhiệm vụ nhận được từ Cha cực kỳ phức tạp, Chúa Giê-xu đã la lên trên thập giá rằng: “Mọi việc đã hoàn tất!”. (Xin vui lòng mở ra đọc các câu Kinh Thánh trích dẫn).

 

     Chúa Cứu Thế đang ngự trong tâm hồn mỗi người tin nhận Ngài. Nhiệm vụ của Ngài ngày nay là hoàn thành ý chỉ của Chúa Cha trong mỗi người tin Chúa. Chúa Giê-xu quyết định làm công việc này cũng như Ngài đã hoàn tất ý định của Cha cho chính Ngài. Chúa Cha muốn làm gì cho bạn, bạn biết không? Bạn có sẵn sàng để Chúa hoàn tất công việc mà Ngài đã khởi đầu trong đời sống bạn không? Chúa không ép buộc bạn phải nhận tất cả những gì Chúa dành cho bạn.

 

     Nếu công việc của Chúa trong bạn không kết quả, thì không phải Chúa Giê-xu không hết lòng làm việc để hoàn tất, nhưng có thể bạn phải dâng lên cho Chúa những lĩnh vực nào đó trong đời bạn để Chúa toàn quyền hành động.

 

     Hãy rà soát lại những gì Chúa đã phán dạy bạn và bạn đã từ chối không để cho Chúa hoàn tất ? Nếu như thế, hãy cam kết đầu phục Chúa ngày hôm nay để bước vào năm mới với niềm vui hoàn toàn.

 

Bài trướcGiáng Sinh Đầu Tiên Tại Hội Thánh An Biên – Kiên Giang.
Bài tiếp theoHTTL Tân An – Long An: Mùa Giáng Sinh Bội Thu Với 777 Người Tin Chúa.