Bài 356: Trung Tín Cầu Nguyện

1131

 

Cũng có nữ tiên tri An-ne, con gái của Pha-nu-ên, về bộ tộc A-se, tuổi đã cao. Sau khi kết hôn, bà đã sống với chồng được bảy năm, rồi ở góa, đến nay đã tám mươi bốn tuổi. Bà chẳng hề rời khỏi đền thờ, cứ ngày đêm phục vụ Chúa, kiêng ăn và cầu nguyện.

Lu-ca 2:36-37.

 

 

    Sự trung tín khiến Chúa giải bầy nhiều điều quan trọng cho ta hơn là khi thờ ơ lạnh nhạt. Người trung tín nhận được nhiều cơ hội hơn là những người không trung tín. Vì Chúa ưa trả lời cầu nguyện cho những tâm hồn năng chuyện trò thân mật với Ngài.

 

    Bà An-ne là một góa phụ lâu năm. Vào thời của bà xã hội không quan tâm đến người già và bà cũng không có ai mà nương dựa. Nhưng bà dành nhiều thời gian để cầu nguyện và kiêng ăn trong đền thờ. Khi cầu nguyện, bà ước ao được gặp Đấng Mê-si-a. Đức Chúa Trời đã chọn một số người cho gặp Chúa Cứu Thế khi Ngài giáng sinh, và chỉ bày tỏ Con Ngài cho những ai lòng thanh sạch và trung tín. Bà An-ne là người được diễm phúc đó. Chúa Giê-xu về sau đã nói với các môn đệ của Ngài: “Nhưng phước cho mắt các con vì thấy được, phước cho tai các con vì nghe được….Các con đã được ban cho sự hiểu biết về những mầu nhiệm của vương quốc thiên đàng, còn họ thì không được ban cho.” (Ma-thi-ơ 13: 16, 11).

 

    Bà An-ne tiếp tục trung tín cầu nguyện cho đến khi lời cầu xin của bà được đáp ứng. Sự trả lời cầu nguyện của bà cụ này không đến ngay đâu, thật ra là vào gần cuối cuộc đời của bà. Nhưng Chúa tôn trọng sự trung tín của bà. Chương trình cứu chuộc của Chúa khi sai Đấng Mê-si-a đến trần gian bao gồm cả việc trả lời cầu xin của một góa phụ thấp hèn này.

 

    Trung tín cầu nguyện có thể có nghĩa là bỏ cả cuộc đời để chờ đợi một câu trả lời. Chúa vẫn trông chờ những người cầu thay sẵn sàng tiếp tục cầu nguyện và tin rằng có ngày mình sẽ thấy câu trả lời.

 

Bài trướcBài 355: Chống Đối!
Bài tiếp theoĐêm Truyền Giảng Tại Chi Hội Mỹ Tho Ngày 10-12-2011.