Bài 288: Chiến Thắng Hay Đại Bại?

881

 

Đức Giê-hô-va sẽ làm cho kẻ thù nổi lên chống anh em bị đánh bại trước mặt anh em. Từ một đường chúng kéo ra đánh anh em, thì phải theo bảy đường mà chạy trốn khỏi anh em….Đức Giê-hô-va sẽ khiến anh em bị kẻ thù đánh bại. Anh em sẽ từ một đường kéo ra đánh chúng, rồi phải theo bảy đường chạy trốn khỏi chúng.

Phục Truyền 28:7, 25.

 

 

   Khi dân Chúa chuẩn bị vào Đất Hứa, Chúa bày ra trước mắt họ hai ngả đường để lựa chọn: Nghe tiếng Chúa dạy và tuân hành điều răn của Ngài để trải nghiệm chiến thắng liên tiếp; hay quay lưng lại với Chúa, bất tuân mệnh lệnh để chịu đại bại liên tiếp. Lựa chọn rất đơn giản, và sẽ hiệu quả ngay trên chiến trưòng.

 

   Sự bảo đảm chiến thắng không có nghĩa là dân Chúa không cần phải trang bị chiến phục và vũ khi để ra trận, cũng không hứa hẹn là họ sẽ không gặp đối phương nguy hiểm. Vì nhiều lần địch quân tiến công như vũ bão, và trận chiến rất ác liệt. Tuy nhiên khi dân Chúa bước đi với Chúa, họ biết chắc rằng nỗ lực của họ sẽ luôn luôn đem lại thắng lợi.

 

   Ngày nay Chúa cũng cho chúng ta lựa chọn tương tự như thế. Nếu chúng ta bước đi với Chúa, tuân phục mệnh lệnh Chúa truyền, Chúa sẽ đứng với chúng ta và bảo đảm chiến thắng mọi thử thách đến với chúng ta. Chúng ta phải ra trận, nhưng Chúa hứa ban đắc thắng nếu chúng ta giữ theo ý chỉ của Ngài. Tuy nhiên nếu chúng ta chọn cách ly đối với Chúa, chúng ta chắc chắn sẽ bị vùi lấp trong khó khăn. Cũng như dân Chúa ngày xưa, quyết định của chúng ta sẽ hiệu quả trong cuộc chiến.  Nếu bạn liên tiếp thua trận ở mỗi hoàn cảnh, thì tâm hồn bạn chắc đã rời xa Chúa rồi.

 

   Hãy xét tâm hồn mình, nếu kinh nghiệm thất bại. Vì khi bạn bối rối trong những thách thức và khó khăn mà không vượt qua nổi, hãy dừng lại, đến với Chúa, rà soát lại tâm hồn mình. Hãy bình tâm lắng nghe tiếng Chúa, rồi bằng lòng tuân phục Chúa, dù hoàn cảnh ra sao, bạn sẽ vượt qua và đắc thắng. Đừng cam chịu thua mãi!!

 

 

Bài trướcBài 287: Không Có Gì Bí Mật Cả
Bài tiếp theoThông Báo Ngày Thanh Thiếu Nhi Tin Lành 09/10/2011 Của Ủy Ban Thanh Thiếu Nhi TLH.