Bài 162: Nhưng Tôi Và Gia Đình Tôi…

944

 “Nếu anh em chẳng thích phụng sự Đức Giê-hô-va thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phụng sự, hoặc các thần mà tổ phụ anh em đã phụng sự bên kia sông, hoặc các thần của dân A-mô-rít trong xứ mà anh em ở. Nhưng tôi và gia đình tôi sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va.”

Giô-suê 24:15.  Phụng sự Chúa không phải là lựa chọn duy nhất của Giô-suê lúc đó. Ông ta có thể đã từng theo tín ngưỡng của người Ai-cập và thực hành theo truyền thống gia đình khi sống tại đó. Ông lại cũng có thể phải chấp nhận tôn giáo thờ cúng hình tượng tại nơi đang cư ngụ. Những lựa chọn này dường như dễ hơn là phụng sự Đức Chúa Trời. Nhưng Giô-suê đã từng chứng kiến sự thành tín của Đức Chúa Trời, ông từng nói với người dân lúc đó: “Bây giờ tôi sắp đi con đường mà cả thế gian phải đi. Vậy hãy hết lòng, hết linh hồn nhận biết rằng trong các lời lành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em đã phán với anh em, chẳng có một lời nào sai, nhưng tất cả đều ứng nghiệm cho anh em. Thật chẳng một lời nào sai cả.” (Giô-suê 23:14). Ông xác nhận Chúa là chân Thần duy nhất, và phụng sự Ngài sẽ đưa đến đắc thắng và hạnh phúc.

 

  Giô-suê quyết định chỉ tôn thờ và phụng sự một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Ông cũng quyết tâm dạy bảo toàn gia đình của mình thờ kính Chúa như thế. Giô-suê đã tin cậy Chúa và được đắc thắng trong chiến trường, ông cũng hết lòng tin rằng Chúa sẽ ban cho chiến thắng tâm linh trong gia đình.

 

  Bạn thì sao? Bạn đã dứt khoát thờ Chúa hay còn phân vân? Bạn có nhiều lựa chọn vì môi trường sống khá phức tạp. Nhưng nếu bạn xuất thân từ một gia đình có truyền thống thờ Chúa, thì bạn có thể chọn niềm tin của ông bà hay cha mẹ mình. Các vị này đã tin Chúa trong một trăm năm đầu tiên Tin Lành đến Việt Nam (1911-2011) và tháng Sáu này là tháng kỷ niệm một trăm năm đó.

 

  Nhưng nếu bạn không lớn lên trong gia đình tin Chúa, thì bạn phải tự quyết định, cũng như Giô-suê ngày xưa vậy nghĩa là khước từ truyền thống vô đạo hay thờ ma lạy quỷ, và quyết tâm thờ phượng chân Thần là Đấng đã được phổ truyền tại Việt Nam một thế kỷ nay và nhiều người tin Chúa đang sống chung quanh bạn.

 

  Nếu bạn hết lòng kính thờ và phụng sự Chúa là chân Thần, thì gương sáng của bạn sẽ đem phước hạnh cho toàn gia đình. Nếu bạn đặt niềm tin nơi Chúa, những người sống chung quanh bạn sẽ chứng kiến đức tin của bạn, và họ cũng có thể được thuyết phục để tin Chúa như bạn. Xin hãy xác định lựa chọn của bạn, như Giô-suê đã làm và phụng sự Chúa hết lòng và rồi xem thử Chúa giáng phước cho gia đình bạn như thế nào.

 

Bài trướcLễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Nguyện Tại Hội Thánh Phúc Âm 2.
Bài tiếp theoHội Đồng Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Sóc Trăng Và Huấn Luyện Truyền Giáo.