Bài 156: Điều Kiện Của Tấm Lòng

780

 

 

Nhưng các hạt rơi trên đất tốt là những người nghe và giữ đạo với lòng chân thành và thiện ý, nhờ sự nhẫn nhục mà được kết quả.

Lu-ca 8:15.

 


   Bất cứ lúc nào, sự tiếp thu của tâm hồn bạn cũng quyết định đáp ứng của bạn đối với Lời Chúa (Lu-ca 8:5-18). Nếu tâm hồn bạn như một chỗ đất bị nện xuống, cứng cỏi do tội cay đắng và không tha thứ, thì bạn sẽ không thể tiếp thu một sứ điệp nào từ Chúa được. Dù bạn có nghe rõ từng lời của sứ điệp, bạn vẫn không thay đổi. Nếu tâm hồn bạn như một lớp đất mỏng phủ trên đá, bạn có thể nhận lời Chúa vào trí óc nhưng lời đó không xuyên thấu tâm hồn bạn để xui khiến bạn hành động. Mặt khác, nếu tâm hồn như đất có nhiều gai góc, sẽ khác nào cuộc đời bị những âu lo của trần gian làm cho sao nhãng hay những thú vui trong đời cản trở lời Chúa châm rễ và sản xuất tin kính thánh thiện. Một tâm hồn như chỗ đất tốt, khi nhận được Lời Chúa, đem ra áp dụng và được kết quả vào đúng thời điểm. Đây là tâm hồn mà Chúa ưa thích, vì quả trái sẽ phát sinh và tươi tốt.

 

   Mỗi khi bạn nghe lời Chúa, dù qua phần đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, hay thờ phượng, thì sự đáp ứng của bạn vào tình trạng tâm hồn của bạn (Ô-sê 10:12). Nhưng làm sao cho tâm hồn trở thành như nơi đất tốt? Hãy ăn năn bất cứ sự cay đắng, buồn giận hay không tha thứ hay điều gì đang làm cho cứng tâm hồn bạn. Hãy dành thì giờ chiêm nghiệm lời Chúa cho đến khi thấm vào tâm hồn chứ không phải chỉ vào trí óc.

 

   Khi bạn đọc hay nghe lời Chúa, hãy áp dụng và xin Chúa đưa lời đó thực tế vào đời bạn (Ga-la-ti 6:9). Bạn cũng cần bảo vệ lối sống của mình, thí dụ như cẩn thận không đem nhiệt tâm vào những âu lo trong đời, thay vì chăm chú về mối tương quan của mình với Chúa. Điều kiện của tâm hồn bạn sẽ thay đổi tùy theo cách bạn chăm sóc nó. Nếu hôm qua tâm hồn mở rộng tiếp thu lời Chúa, chưa chắc hôm nay sẽ như thế. Chính vì vậy mà những dòng chữ này mỗi ngày đến với bạn để bạn không ngày nào mất liên lạc với lời Chúa.

 

Bài trướcBài 155: Ăn Năn
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Bà Mục sư Thái Phước Trường.