Thứ Bảy 15/06/2024
Trang chủ Bà Rịa – Vũng Tàu: Bổ Nhiệm Đặc Trách Điểm Nhóm Phước Hưng Hình 3. Mục sư Võ Đông Thu giảng trao trách nhiệm

Hình 3. Mục sư Võ Đông Thu giảng trao trách nhiệm

hình 2. Ban hát Hội Thánh Phước Hưng
Hình 4. Mục sư Võ Đông Thu trao giáo vụ lệnh cho Tân Đặc trách (Quản nhiệm Chi hội nội bộ)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT