Thứ Sáu 01/03/2024
Trang chủ Vĩnh Long – Trà Vinh: Hội Đồng Bồi Linh, Thông Công 6. Ban hát HT Thành Lợi, Đôn Châu, Long Hồ, Mỹ Lộc tôn vinh Chúa

6. Ban hát HT Thành Lợi, Đôn Châu, Long Hồ, Mỹ Lộc tôn vinh Chúa

5. Ban hát HT Song Phú, Trà Ôn, Phú Quới tôn vinh Chúa
7. Ban hát giáo phẩm, SVTH tôn vinh Chúa

BÀI VIẾT MỚI NHẤT