UB.CĐGD: Bài Học Trường Chúa Nhật

8247

GIỚI THIỆU: BÀI HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT BỘ 4 NĂM  

Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục đã thực hiện bộ bài học Trường Chúa Nhật có (04) năm:

  1. Chương Trình Của Đức Chúa Trời Cho Các Thời Đại (Năm I)
  2. Đấng Christ và Đời Sống Tôi (Năm II)
  3. Hội Thánh và Đời Sống Tôi (Năm III)
  4. Đấng Christ và Hội Thánh ( Năm IV)

Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục đã thực hiện được năm thứ ba và sẽ hoàn tất năm thứ tư.

+ Nếu Hội Thánh nào chưa học loạt BÀI HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT BỘ 4 NĂM 

   thì có thể đăng ký để học đầy đủ liên tục.

+ Hội Thánh nào muốn nhận trọn bộ BÀI HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT BỘ 4 NĂM    

 Xin liên hệ với phòng sách UB CĐGD.

Sau loạt BÀI HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT BỘ 4 NĂM. Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục sẽ tiếp tục phổ biến bài học Trường Chúa Nhật của Văn Phẩm Nguồn Sống.

Kính báo cùng quý Hội Thánh biết để chuẩn bị kế hoạch cho năm mới.

ỦY BAN CƠ ĐỐC GIÁO DỤC TLH

Xin liên hệ với các Phòng sách:

VP. Tổng Liên Hội

155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. HCM

ĐT: (028) 6659-4588;  091-385-5208

Cơ sở 2 Tổng Liên Hội

633 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM

ĐT: (028) 3957-5255; 091- 802-9547

30 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang

ĐT: (0258) 381-0200;  091-8398-123

270 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng

ĐT: (0236) 375-2757;  090-381-2483

87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Cần Thơ

ĐT: (0292) 3601-904; 0126-722-8383

Liên hệ đăng ký Văn phẩm Cơ Đốc:

ĐT: 091-821-8152

Email:  uybancdgd@gmail.com

Email:  nguyendinhtin52@gmail.com

_________________

Web: www.httlvn.org