Tŭ Mă Bruă Klam Mơ̆ng Khua Yang – 31/10/2023

3445

 

Klei Aê Diê Blŭ: I Têsalônik 2:1-4

Êlan kliăng: “Ƀiădah tui si Aê Diê yap leh hmei năng jao kơ hmei klei mrâo mrang jăk, snăn hmei blŭ, amâo djŏ čiăng bi mơak kơ mnuih ôh, ƀiădah čiăng bi mơak kơ Aê Diê, Pô ksiêm ai tiê hmei.” (I Têsalônik 2:4)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei khua ƀĭng kna Y‑Pôl brei thâo kơ phung đăo Têsalônik thâo klă kơ ñu leh anăn phung mă bruă hŏng ñu ? Ya mta phŭn Khua ƀĭng kna Y‑Pôl myơr jih klei hdĭp čiăng hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk ? Ya klei mđĭ ai drei mơ̆ng ai tiê Khua ƀĭng kna Y‑Pôl ?

Phung bi kdơ̆ng mčeh kơ Khua ƀĭng kna Y‑Pôl hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk kyua prăk mah. Hlăm êlan 1 leh anăn êlan 2, Khua ƀĭng kna Y‑Pôl bi mklă phung đăo Sang Aê Diê Têsalônik thâo klă, leh ñu leh anăn Y‑Silas “ruă êka leh anăn knap mñai”, arăng krư̆ hlăm sang mnă ti ƀuôn Philip, ñu ăt jhŏng hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk kơ digơ̆ hlăm gưl nao čhưn tal sa leh anăn boh tŭ “amâo jing hơăi mang ôh” (Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 16:11 -17:9). Ti krah lu klei bi kdơ̆ng, Khua ƀĭng kna Y‑Pôl leh anăn Y‑Silas ăt kyua klei tŭ dưn kơ klei đăo phung đăo ti Sang Aê Diê Têsalônik.

Mdê hŏng phung khua pô mtô soh, klei Khua ƀĭng kna Y‑Pôl leh anăn phung khua ƀĭng kna mblang jing klei kpă ênô, amâo djŏ kyua klei tŭ dưn kơ pô ôh, leh anăn diñu srăng tŭ klei dleh dlan čiăng hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk ti ƀuôn Philip ăt msĕ mơh ti Têsalônik amâo mâo klei mĭn jhat ôh leh anăn ăt kăn kñăm mplư hlei pô rei. Klei Mrâo Mrang Jăk ñu hiu hưn jing klei sĭt nik mơ̆ng Aê Diê, leh anăn klei mđĭ ai ñu hiu hưn jing kyua Aê Diê lông dlăng leh anăn jao bruă mtô Klei Mrâo Mrang Jăk kơ grăp čô mnuih. Tŭ bruă klam mơ̆ng Aê Diê anăn Khua ƀĭng kna Y‑Pôl leh anăn phung khua ƀĭng kna ñu myơr klei hdĭp jih ai tiê hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk, amâo duah hdră bi mơak kơ ai tiê anak mnuih ôh, ƀiădah knŏng hiu hưn čiăng bi mơak kơ Aê Diê jing Pô ksiêm dlăng ai tiê ñu. Anei jing klei phung đăo Sang Aê Diê Têsalônik dưi thâo kral.

Hruê êlâo, Aê Diê lông dlăng leh anăn jao kơ Khua ƀĭng kna Y‑Pôl leh anăn phung mă bruă hŏng ñu mă bruă kơ Ƀuôn Ala Mtao Adiê ; hruê anei, djăp bruă drei đua klam hlăm Sang Aê Diê, boh nik jing bruă klam hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk, drei amâo dưi tŭ mă ôh mơ̆ng anak mnuih ƀiădah mơ̆ng Khua Yang Yêsu mtô bi hriăm êlâo kơ wĭt hlăm adiê, “Kyuanăn nao bĕ diih mjing phung ƀĭng kna hlăm jih jang găp djuê mnuih, ngă ƀaptem kơ diñu hlăm anăn Ama, anăn Anak, leh anăn anăn Yang Mngăt Jăk; bi hriăm diñu brei gưt jih jang klei kâo mtă leh kơ diih. Leh anăn nĕ anei, kâo dôk mbĭt hŏng diih nanao tơl knhal tuč lăn ala”” (Y‑Mathiơ 28:19-20). Msĕ si Khua ƀĭng kna Y‑Pôl, drei srăng tuôm yơh hŏng klei dleh dlan, bi kdơ̆ng, ƀiădah tơdah thâo pô tŭ bruă klam mơ̆ng Khua Yang, drei amâo srăng kdŭn ôh ti anăp klei truh amâodah hlei pô kpĭ ngă kơ drei mdei ngă bruă, ƀiădah mtô bi hriăm nanao, mtô lač, amâo uêñ kơ mmông găl amâodah amâo găl, čiăng bi mơak kơ Khua Yang.

Drei jih ai tiê myơr klei hdĭp kơ bruă klam hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk Khua Yang jao mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, kâo bi mni kơ Ih hŏng jih ai tiê kyua Ih jao leh bruă klam hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk kơ kâo. Akâo kơ klei anei jing klei mđĭ ai kâo dưi hgao klei dleh dlan, arăng ngă jhat čiăng jih ai tiê duah klei bi mơak kơ Ih, jih ai tiê bi leh bruă Ih jao. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Êphêsô 5:15-6:24

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTxais Yuav Tus Tswv Lo Lus Samhwm – 31/10/2023
Bài tiếp theoNhận Lãnh Sứ Mạng Từ Chúa – 31/10/2023