Nhận Lãnh Sứ Mạng Từ Chúa – 31/10/2023

6357

 

 

I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-4

“Nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng Tin Lành, nên chúng tôi cứ nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, là Đấng dò xét lòng chúng tôi” (câu 4).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca nhận biết rõ điều gì nơi ông và các cộng sự của ông? Đâu là lý do Sứ đồ Phao-lô cứ tận hiến cuộc đời để rao truyền Tin Lành? Chúng ta được khích lệ gì qua tâm tình của Sứ đồ Phao-lô?

Một số người chống đối phao vu rằng Sứ đồ Phao-lô rao truyền Tin Lành vì lợi lộc. Trong câu 1 và câu 2, Sứ đồ Phao-lô khẳng định chính các tín hữu Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca nhận biết rõ ràng rằng, sau khi ông và ông Si-la “bị đau đớn và sỉ nhục”, bị tù tại thành Phi-líp, ông vẫn cứ mạnh mẽ rao truyền Tin Lành cho họ trong chuyến viếng thăm lần thứ nhất và kết quả “chẳng phải là vô ích đâu” (Công Vụ 16:11 -17:9). Giữa nhiều sự chống đối, Sứ đồ Phao-lô và ông Si-la vẫn thật sự ích lợi cho đức tin của các tín hữu tại Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca.

Khác với các giáo sư giả, sự giảng đạo của Sứ đồ Phao-lô và các cộng sự là chân thành, vô vụ lợi, và họ sẵn lòng chịu khổ để rao truyền Phúc Âm tại thành Phi-líp cũng như Tê-sa-lô-ni-ca hoàn toàn không có dụng ý xấu và cũng không nhằm lừa gạt ai. Tin Lành ông rao truyền là chân lý của Đức Chúa Trời, và động cơ thúc đẩy ông rao truyền là vì Đức Chúa Trời đã thử nghiệm và ủy thác việc giảng Tin Lành cho mọi người. Nhận trọng trách từ Đức Chúa Trời nên Sứ đồ Phao-lô và các cộng sự của ông đã tận hiến cuộc đời hết lòng rao giảng Tin Lành, không phải tìm cách làm đẹp lòng loài người, nhưng cứ rao giảng để đẹp lòng Đức Chúa Trời là Đấng dò xét lòng ông. Đây là điều các tín hữu Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca hoàn toàn có thể nhận biết.

Ngày trước, Đức Chúa Trời đã thử nghiệm và và ủy thác cho Sứ đồ Phao-lô và các cộng sự của ông công tác phục vụ Nước Trời; ngày nay, mỗi công tác chúng ta nhận lãnh trong Nhà Chúa, đặc biệt là sứ mạng truyền bá Phúc Âm, chúng ta không nhận lãnh từ con người nhưng từ chính Chúa Giê-xu truyền dạy trước khi thăng thiên, “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép Báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi” (Ma-thi-ơ 28:19-20). Giống như Sứ đồ Phao-lô, chúng ta không thể không gặp những khó khăn, chống đối, nhưng khi biết mình nhận lãnh sứ mạng từ chính Chúa, chúng ta quyết không lùi bước trước nghịch cảnh hay bất cứ thế lực nào bức ép khiến phải dừng công tác, nhưng cứ giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, miễn sao Chúa được vui lòng.

Bạn có hết lòng tận hiến cuộc đời cho sứ mạng truyền bá Tin Lành Chúa giao cho bạn không?

Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vô cùng vì chính Ngài đã giao sứ mạng truyền bá Phúc Âm cho con. Xin cho điều này là động lực giúp con vượt qua khó khăn, bắt bớ để cứ hết lòng tìm cách làm đẹp lòng Chúa, chuyên tâm làm tròn trách nhiệm Chúa giao. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-phê-sô 5:15-6:24

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTŭ Mă Bruă Klam Mơ̆ng Khua Yang – 31/10/2023
Bài tiếp theoBồi Linh, Huấn Luyện Hơn 300 Phụ Nữ Các Hội Thánh Khu Vực TP. HCM.