Trọn Thành Với Đức Chúa Trời – 27/7/2022

3993

 

 

II Sử Ký 13:1-12

“Tôi chuyên lòng làm theo luật lệ Chúa. Luôn luôn, và cho đến cuối cùng” (Thi Thiên 119:112).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua A-bi-gia đã làm gì khi chiến tranh sắp xảy ra? Ông đưa ra lý luận nào để thuyết phục đối phương? Sự khác nhau giữa dân Giu-đa và dân Y-sơ-ra-ên là gì? Điều nào đáng tiếc cho Vua A-bi-gia? Bạn được nhắc nhở điều gì qua bài học này?

Khi vương quốc Y-sơ-ra-ên và Giu-đa sắp chiến tranh thì Vua A-bi-gia của Giu-đa đã lên một ngọn núi kêu gọi Y-sơ-ra-ên từ bỏ ý định đánh nhau. Vua nói rằng khi tranh chiến với Giu-đa là họ đang tranh chiến với chính Chúa và sẽ chẳng thắng được. Vua A-bi-gia đưa ra ba lý do để thuyết phục Vua Giê-rô-bô-am và dân Y-sơ-ra-ên ở miền Bắc: Thứ nhất, Chúa đã có một giao ước bằng muối tức là giao ước kéo dài mãi mãi (Dân Số Ký 18:19b) để giao quyền cai trị cho dòng dõi Vua Đa-vít nhưng Y-sơ-ra-ên đã không tôn trọng ý Chúa, muốn đánh nhau với Giu-đa. Thứ hai, họ đã thờ lạy bò con vàng do Vua Giê-rô-bô-am đúc ra (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3-6). Thứ ba, họ đã lập những thầy tế lễ theo ý riêng mà đuổi những thầy tế lễ do Chúa chọn, là con cháu ông A-rôn (Dân Số Ký 3:10). Ngược lại, Vua A-bi-gia và dân Giu-đa ở miền Nam không lìa bỏ Chúa. Họ đã vâng theo mạng lệnh của Chúa để duy trì chức thầy tế lễ của con cháu ông A-rôn và sử dụng những người Lê-vi để hầu việc Chúa (Dân Số Ký 18:2). Họ duy trì sự thờ phượng Chúa tại Đền thờ Giê-ru-sa-lem, tuân theo sự sắp đặt của Chúa về những vật dụng trong Đền thờ (Lê-vi Ký 24:6), trong khi người Y-sơ-ra-ên lại lìa bỏ Ngài. Kết quả là dân Giu-đa được Đức Chúa Trời ở cùng và “làm đầu”, cho nên nếu Y-sơ-ra-ên tranh chiến với họ tức là tranh chiến với Đức Giê-hô-va.

Cả người Y-sơ-ra-ên lẫn người Giu-đa đều là dân Chúa, đều biết những mạng lệnh và ý chỉ của Ngài. Sự khác nhau ở chỗ ai là người vâng theo mạng lệnh Chúa và ai là người lìa bỏ Chúa, bất tuân mạng lệnh Ngài. Trong lúc Vua A-bi-gia sắp bước vào cuộc chiến với một quân đội đông gấp đôi mình, vua đã biết dùng những lời khôn ngoan để thuyết phục, cho thấy vua biết luật pháp Chúa, biết tiền nhân của Giu-đa đã vâng lời Chúa thể nào. Nhưng điều đáng tiếc là suốt ba năm trị vì, vua A-bi-gia lại “đi theo con đường tội lỗi…; không trọn thành với Giê-hô-va Đức Chúa Trời” (I Các Vua 15:3 BTTHĐ).

Ngày nay, nếu chúng ta không làm theo mạng lệnh của Chúa thì chúng ta cũng đang lìa bỏ Ngài. Hãy cẩn trọng vì chúng ta có thể lìa bỏ Chúa khi bỏ qua sự nhóm lại tại Đền thờ của Ngài. Chúng ta cũng có thể lìa bỏ Chúa khi không tương giao với Chúa qua thì giờ đọc Kinh Thánh và cầu nguyện mỗi ngày. Ngay cả khi có mặt trong nhà thờ mỗi Chúa nhật, chúng ta vẫn có thể lìa bỏ Chúa khi sống theo ý riêng, không trọn thành với Chúa cho đến cuối cùng.

Có phương diện nào trong đời sống khiến bạn thấy mình chưa trọn thành với Chúa không?

Lạy Chúa, nếu trong đời sống con có sự không vâng lời nào, xin Chúa khiến con ăn năn để được tha thứ và trở lại cùng Ngài, để con trọn thành với Chúa và Ngài luôn là Đức Chúa Trời của con cho đến mãi mãi.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 148:1-150:6

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcSĭt Suôr Hŏng Aê Diê – 27/7/2022
Bài tiếp theoV/v Truyền Hình Trực Tuyến Chương Trình Lễ Cảm Tạ & Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Cư Huê