Tp. Cần Thơ: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Và Chấp Sự Tháng 3/2019

701

HTTLVN.ORG – Vào lúc 8 giờ 30 ngày 11/3/2019, tại nhà thờ Tin Lành Giai Xuân, Ban Đại diện Tin Lành thành phố Cần Thơ tổ chức hiệp nguyện thường lệ cho các Giáo phẩm và Chấp sự các Hội Thánh.

Hiện diện trong buổi hiệp nguyện gồm có: Mục sư Lê Hoàng Long, Ủy viên Mục vụ TP. Cần Thơ; các Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo và phu nhân, cùng các Chấp sự đại diện các Hội Thánh trong TP. Cần Thơ, có gần 40 người.

Mục sư Nhiệm chức Ngô Hồng Điền, Phụ tá Quản nhiệm HT Phong Điền chia sẻ Lời Chúa trong Giăng 14:27 với đề tài “Sự Bình An”  

Ban Hiệp nguyện cảm tạ Chúa và cầu thay cho công việc Chúa trong khu vực TP. Cần Thơ, cụ thể như sau:

+ Hội Thánh An Phú: Cảm tạ Chúa vì phần đất trường tiểu học An Phú của Hội Thánh trước đây đã được chính quyền trao trả lại cho Hội Thánh hơn 1 năm qua. Xin cầu nguyện cho việc lạc quyên tích lũy tài chánh xây dựng nhà thờ An Phú. Hội Thánh đang tiến hành việc lập hồ sơ xin phép xây dựng mới nhà thờ An Phú.

+ Hội Thánh Bình Thủy: Tiến hành lo thủ tục đất phía sau để có thể xây dựng nhà thờ. Cầu nguyện cho việc tích lũy xây dựng lại nhà Chúa được duy trì tích cực, lâu dài. Hội Nhánh Thới An Đông cần có tài chánh để trả nợ mua đất và hoàn thiện nơi nhóm mới.

+ Hội Thánh Cái Răng: Cầu nguyện cho công tác thăm viếng chăm sóc tân tín hữu được kết quả. Xin Chúa tiếp trợ tài chính mua đất và xây dựng nhà nguyện tại các Điểm Nhóm còn lại để tín hữu có nơi sinh hoạt thờ phượng Chúa tốt hơn.

+ Hội Thánh Cần Thơ: Hội Nhánh Tầm Vu (Thạnh Xuân) đã được chính quyền tỉnh Hậu Giang chấp thuận thành lập Chi Hội. Dự kiến Lễ công bố thành lập và Bổ nhiệm Mục sư Nguyễn Văn Danh làm quản nhiệm Hội Thánh sẽ được tổ chức vào ngày 26/4/2019. Cầu nguyện cho chương trình tìm Chiên Lạc trong nhiều năm qua của Ban truyền giáo Hội Thánh.

+ Hội Thánh Giai Xuân: Cầu nguyện cho các chương trình họp mặt tân tín hữu quí I & II năm 2019. Cầu nguyện cho Ban thăm viếng – Chứng đạo đi vào hoạt động trong năm 2019.

+ Hội Thánh Đông Lợi: Xin cầu nguyện cho ngân quỹ tự trị hằng tháng được dư dật để phát triển công việc Chúa. Dự kiến trình Tổng Liên Hội xin lên Chi Hội tự lập. Điểm Nhóm mới Thạnh An (huyện Vĩnh Thạnh) cần có cơ sở riêng để được thuận lợi phát triển công việc Chúa.

+ Hội Thánh Ô Môn: Kế hoạch xây dựng nhà thờ và cơ sở của Hội Thánh vì đã xuống cấp, xin Chúa tiếp trợ tài chính. Hội Thánh đang tích lũy tài chính và cầu nguyện cho việc xây dựng, hiện nay có được 1.100.000.000 đồng. Chuẩn bị xây phòng Cơ Đốc Giáo Dục của Hội Nhánh Thới Quan.

+ Hội Thánh Phong Điền: Xin Chúa tiếp trợ tài chính để trả nợ xây dựng nhà thờ Ba Se hầu sớm tổ chức Lễ Cung hiến nhà thờ. Điểm Nhóm Một Ngàn sinh hoạt thờ phượng Chúa ổn định, nhưng cũng gặp một số khó khăn trong thủ tục hành chính và chưa phát triển theo sự ao ước của tôi con Chúa. Xin Chúa cảm động Hội Thánh nỗ lực hơn nữa trong công tác truyền giảng và cá nhân chứng đạo.

Mục sư Lê Hoàng Long, Ủy viên Mục vụ triển khai kế hoạch của Tổng Liên Hội và kêu gọi các Hội Thánh càng nỗ lực thực hiện các đinh hướng của Tổng Liên Hội, nhất là gìn giữ kỷ cương trong tổ chức của Hội Thánh chung để phục vụ Ngài có kết quả. 

Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ, Trưởng Ban Đai diện TP. Cần Thơ tổng kết công việc Chúa tại các Hội Thánh trong tháng qua và trình bày kế hoạch của Ban Đại diện trong tháng 3&4/2019 gồm:

  • Hội đồng Bồi Linh Phụ nữ TP. Cần Thơ lần thứ 12 vào ngày 14/3/2019.
  • Các chương trình Thương khó – Phục sinh của các Hội Thánh, đặc biệt dành thời gian cầu nguyện nhiều cho các chương trình Truyền giảng các Hội Thánh sẽ thực hiện trong mùa Thương khó – Phục sinh năm nay.
  • Khóa huấn luyện cho Giáo viên Thánh Kinh Hè khu vực vào ngày 24-25/4/2019.
  • Trại hè Thanh niên Tin Lành TP. Cần Thơ vào các ngày 29-30/4 đến 01/5/2019.

  Chia tổ cầu nguyện

TTV. MS Nguyễn Ngọc Nhỏ