Bồi Linh Nữ Giới Tỉnh Bến Tre 2019

1629

HTTLVN.ORG – Lúc 8h30 ngày 9/3/2019, tại nhà thờ Tin Lành Quới Sơn, Ban Đại diện phối hợp với Ban Nữ giới tỉnh Bến Tre tổ chức kỳ bồi linh cho giới nữ các Hội Thánh trong tỉnh nhân ngày phụ nữ Tin Lành. Có khoảng 400 chị em nữ giới trong các Hội Thánh đến tham dự chương trình.