Tình Yêu Thương Chẳng Kiếm Tư Lợi – 21/1/2021

2945

 

I Cô-rinh-tô 13:4-7

“Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy” (I Giăng 3:16).

Câu hỏi suy ngẫm: Thế nào là tình yêu thương chẳng kiếm tư lợi? Bí quyết để sống chẳng kiếm tư lợi là gì? Chúa Giê-xu đã nêu gương tình yêu thương chẳng kiếm tư lợi như thế nào? Tại sao chúng ta cần phải sống bằng tình yêu thương chẳng kiếm tư lợi với tất cả mọi người?

Một điều nữa tình yêu thương Chúa dạy chẳng nên làm là: “kiếm tư lợi”. Tìm ích lợi riêng cho mình là bản tính ích kỷ vốn có trong con người tội lỗi chúng ta. Với trách nhiệm nâng đỡ người yếu đuối, một trong nhiều điều Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô là đừng chỉ lo tìm lợi ích cho bản thân, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác (I Cô-rinh-tô 10:24). Đây là điều Sứ đồ Phao-lô thường nhắc đi nhắc lại trong các thư tín của ông. Trong Thư Rô-ma 15:1-3 ông dạy “chớ làm cho đẹp lòng mình,” nguyên văn Hy Lạp có nghĩa là chớ kiếm tư lợi. Đặc biệt trong Thư I Cô-rinh-tô 13, Sứ đồ Phao-lô cho thấy một nguyên tắc hay có thể nói là một bí quyết để con dân Chúa có thể hy sinh lợi ích bản thân mà quan tâm đến lợi ích của người khác, đó chính là tình yêu thương. Người sống ích kỷ, kiếm tư lợi thì luôn ưu tiên nghĩ tới bản thân, vì vậy sẽ không thể sống nhịn nhục, nhân từ với người khác, cũng như sẽ luôn sống ghen tị, khoe khoang, kiêu ngạo và làm điều trái phép. Hay nói cách khác, người ấy không có tình yêu thương của Chúa trong lòng.

Chúa Giê-xu đã nêu gương về tình yêu thương chẳng kiếm tư lợi khi Ngài là Đức Chúa Trời nhưng không kể những điều Ngài có là điều nên nắm giữ, Ngài sẵn sàng hy sinh mọi sự, thậm chí cả mạng báu của Ngài với mục đích đem đến ích lợi cho con người (I Giăng 3:16, Phi-líp 2:5-8). Trong ba năm chức vụ trên đất, Chúa Giê-xu đã nêu gương trọn vẹn với một tình yêu không vị kỷ khi Ngài phán: Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Mác 10:45).

Một người không có tình yêu thương của Chúa sẽ chỉ nghĩ đến bản thân và luôn kiếm tư lợi cho mình, nhưng nếu chúng ta đã nhận được tình yêu không điều kiện của Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải thể hiện nếp sống yêu thương qua việc không tìm lợi ích cho bản thân nhưng biết quan tâm đến lợi ích của người khác. Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống bằng tình yêu thương chẳng kiếm tư lợi với tất cả mọi người, kể cả anh chị em trong gia đình đức tin và những người lân cận quanh ta để qua nếp sống chúng ta, tình yêu của Chúa tỏa rạng đến cho người khác.

Bạn đã quan tâm đến lợi ích của người khác như thế nào?

Kính lạy Đức Chúa Giê-xu yêu quý! Con tạ ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương con, hy sinh chết thay tội con trên thập tự giá. Xin Chúa giúp con luôn ghi khắc tình yêu của Ngài và luôn được thôi thúc bày tỏ tình yêu chẳng kiếm tư lợi với người khác theo gương của Chúa.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 23:1 – 24:14

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Cụ MSNC Trí Sự HÀ ĐƠI D
Bài tiếp theoƯớc vọng của người mẹ!