Tình Yêu Bày tỏ Danh Chúa – 3/7/2020

2659

 

Giăng 13:34-35

“Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta” (câu 35).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu kêu gọi chúng ta phải yêu nhau như thế nào? Làm thế nào để mọi người nhận biết chúng ta là môn đồ của Chúa? Tình yêu bạn dành cho người khác có bày tỏ được Danh Chúa không?

Sau khi rửa chân cho các môn đồ, Chúa Giê-xu dành thời gian trò chuyện và dạy dỗ họ. Một trong những điều Chúa phán dạy là Ngài kêu gọi họ phải yêu thương nhau theo mẫu mực như chính Ngài đã yêu thương họ (câu 34). Tình yêu không chỉ là cảm xúc mà là thái độ được bày tỏ qua hành động. Chúa Giê-xu đã yêu thương các môn đồ Ngài và cả nhân loại qua từng hành động quan tâm, dạy dỗ, giúp đỡ. Và hành động yêu thương lớn nhất Chúa dành cho con người, đó chính là sự hy sinh chết thay cho tội lỗi của cả nhân loại. Chính Ngài đã lặp lại lời dạy này trong Phúc Âm Giăng 15 và khẳng định: “Không có tình yêu thương nào lớn hơn tình yêu thương vì bạn hữu mà hy sinh mạng sống mình” (Giăng 15:13 BTTHĐ).

Làm thế nào để chúng ta có thể yêu thương người khác như Chúa đã yêu chúng ta? Chúng ta không cần phải hy sinh mạng sống mình cho người khác vì Chúa đã hy sinh mạng sống Ngài để đền tội cho mọi người một lần đủ cả, nhưng chúng ta có thể bày tỏ tình yêu hy sinh bằng nhiều cách khác nhau: hy sinh thì giờ để lắng nghe, chia sẻ và nâng đỡ; hy sinh tiền của để giúp đỡ người khác khi có cần; hy sinh sức lực để hỗ trợ anh em mình trong một công việc nào đó v.v… Yêu như Chúa yêu là sẵn sàng chịu khổ vì người khác, chịu thiệt thòi để người khác được ích lợi, chịu tổn hại để người khác được an toàn,… ngay cả đối với người mình cảm thấy “khó yêu”. Đó là một tình yêu không vị kỷ, không toan tính, không than phiền, không mong người khác đáp trả, và luôn vui lòng mà làm.

Chính vì những sự thể hiện cao đẹp đó của tình yêu mà người khác có thể nhận biết chúng ta là môn đồ của Chúa. Với bản chất tự nhiên, con người chỉ có thể hy sinh, giúp đỡ cho người mình yêu và trong một giới hạn chừng mực. Khi chúng ta bày tỏ tình yêu vượt trên “tiêu chuẩn” của con người thì chắc chắn người khác sẽ nhận biết chúng ta làm được điều đó là do sự thêm sức từ một năng quyền siêu nhiên, chứ không do sức riêng của mình. Và nhờ đó, Danh Chúa được bày tỏ. Người ta sẽ nhìn thấy Chúa ở trong chúng ta, Ngài ban tình yêu của Ngài cho chúng ta để chúng ta có thể yêu người khác. Mỗi ngày hãy cầu xin Chúa đặt để tình yêu của Chúa trong lòng chúng ta để chúng ta có thể yêu người khác, bao gồm cả những người khó yêu hay những kẻ thù nghịch, chống đối, nhờ đó nhiều người sẽ biết được Chúa qua chúng ta.

Bạn đang thể hiện tình yêu vị kỷ, toan tính hay tình yêu như Chúa đã yêu?

Lạy Chúa Giê-xu, con cảm ơn Ngài vì tình yêu vô điều kiện Chúa dành cho con. Xin giúp con có thể yêu được người khác bằng chính tình yêu của Chúa để qua đó Danh Chúa được bày tỏ.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 107.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org