Thuận Phục Lẫn Nhau – 22/7/2021

2879

 

I Cô-rinh-tô 14:29-32

“Tâm thần của các đấng tiên tri suy phục các đấng tiên tri” (câu 32 BTT).

“Tâm linh của các nhà tiên tri phải thuận phục các nhà tiên tri (câu 32 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết các nhà tiên tri cần phải có thái độ nào đối với nhau? Bạn suy nghĩ và áp dụng thế nào về nội dung Sứ đồ Phao-lô đề cập trong câu 32? Bí quyết thực hiện lời dạy đó là gì?

Tiếp theo những điều cần lưu ý khi nói tiên tri và nói tiếng lạ trong thì giờ nhóm lại của Hội Thánh (I Cô-rinh-tô 14:26-31), Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô một nguyên tắc căn bản chi phối toàn bộ hoạt động nói tiên tri hay nói tiếng lạ, đó chính là “Tâm thần của các đấng tiên tri suy phục các đấng tiên tri” (câu 32). Từ ngữ “suy phục” có nghĩa là thuận phục, hành động được kiểm soát, làm chủ bởi chính cá nhân nhà tiên tri với các tiên tri khác. Hay nói cách khác, đó chính là kỷ luật phục tùng lẫn nhau của người rao giảng Lời Chúa.

Lời nhắc nhở về tinh thần thuận phục lẫn nhau trong gia đình đức tin, trong đó có cả người giảng dạy Lời Chúa, thật sự vô cùng cần thiết. Bởi vì người nói tiên tri là người nhận trách nhiệm rao ra sứ điệp Đức Chúa Trời muốn truyền đạt cho hội chúng, nhưng nếu chính mình không làm gương trong việc tuân thủ kỷ luật để giữ gìn trật tự trong tập thể thì không thể nào lời giảng dạy của mình đem đến sự gây dựng cho người nghe. Nếu quên đi tinh thần này thì rất khó để chúng ta có thể giữ được trật tự trong Hội Thánh. Truyền đạt Lời Chúa mà thiếu tôn trọng người khác hay không làm chủ được lời giảng và hành động của bản thân, thì cho dù đó là điều thuộc linh, cũng sẽ khiến mất trật tự trong khi nhóm lại và chẳng đem đến sự gây dựng cho người nghe.

Mặt khác, đây cũng là cơ sở để chúng ta suy xét và nhìn lại chính bản thân xem mình đang có tư tưởng tự cao khiến cho lúc nào chúng ta cũng nghĩ rằng mình đúng, mọi lời nói của mình buộc người khác phải lắng nghe, mọi hành động của mình người khác phải đón nhận, còn chúng ta thì xem thường những anh em cùng đức tin khác. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời đặt để tinh thần thuận phục lẫn nhau giữa vòng những con dân Chúa, là những người đang phục vụ trong Nhà Chúa ở những vị trí khác nhau nhưng đồng đem đến ích lợi chung cho mọi người. Để thực hiện được điều Sứ đồ Phao-lô đã hướng dẫn, mỗi chúng ta cần phải học tập coi người khác như tôn trọng hơn mình (Phi-líp 2:3). Bởi không vì bất cứ lý do gì, khi chúng ta xem thường anh em khác trong cộng đồng đức tin thì đó là lúc chúng ta đang kiêu ngạo vì đánh giá quá cao bản thân và chắc chắn sẽ gây mất trật tự trong Hội Thánh của Chúa.

Bạn đã thực hành tinh thần thuận phục lẫn nhau như thế nào trong Hội Thánh?

Kính lạy Đức Chúa Giê-xu Christ kính yêu! Con tạ ơn Chúa vì chính con được nhắc nhở về tinh thần thuận phục lẫn nhau. Xin giúp con thực hành điều Chúa dạy để góp phần giữ gìn trật tự trong Hội Thánh của Chúa và đem đến sự gây dựng cho nhau.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giô-suê 1

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcBi Mpŭ Hdơ̆ng Pô – 22/7/2021
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của BÀ MỤC SƯ NGUYỄN VĂN HƯNG