Thơ: Vườn Cầu Nguyện

1320

Vườn xưa đêm vắng Chúa nguyện cầu
Môn đồ theo ngủ mắt đừ sâu
Sao con không thức cùng ta nữa
Để kẻ hung tàn đến quá mau.

Tòa xưa Phi-lát xử bất công
Phe nhóm gian tham hiếp hội đồng
Tiếng la giết Chúa, ông khiếp quá
Kết án Chúa tôi chóng vánh không?

Đồi xưa Chúa gánh vác thập hình
Giữa trưa nắng gắt chịu đóng đinh
Chúa chết thay người ngày xưa ấy
Để dắt muôn dân đến Thiên đình.

Mồ Chúa năm xưa Giô-sép lo
Chôn xác Chúa tôi ấn đá to
Quân lính gác canh nhiều đêm tiếp
Lúc sáng tinh mơ Chúa sống rồi.

Uy quyền sự chết chẳng còn đâu
Chúa sống vinh quang quá nhiệm mầu
Hạt giống gieo đi lên mầm mới
Bó lúa đem về… khắp muôn nơi!

                                              PTK

Bài trướcBồi Linh, Huấn Luyện Truyền Giáo Tại Đồng Tháp
Bài tiếp theoThừa Thiên Huế: Hiệp Nguyện Tháng 4/2022