Thờ Phượng Đức Chúa Trời – 30/9/2020

2009

 

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:22-26

“Ngươi hãy lập cho ta một bàn thờ bằng đất, trên đó phải dâng của lễ thiêu, cùng của lễ thù ân của ngươi, hoặc chiên hay bò. Phàm nơi nào có ghi nhớ danh ta, ta sẽ đến và ban phước cho ngươi tại đó” (câu 24).

Câu hỏi suy ngẫm: Bàn thờ của Chúa được chỉ dẫn phải làm thế nào? Của lễ thiêu và của lễ thù ân có ý nghĩa gì? Tại sao không được lên bàn thờ bằng bậc thang? Những lời dạy của Chúa áp dụng thế nào cho ngày nay?

Đức Chúa Trời khác hẳn các thần tượng hư không, Ngài ngự trên cao, đầy uy quyền trên cả vũ trụ. Chúa thật đã hiện ra, dân Chúa đã nghe Ngài phán từ trên cao (câu 22). Trong khi người Ai Cập đúc các thần tượng bằng bạc, vàng hay đá chạm trổ, thì không một tượng chạm nào có thể đặt bên cạnh Ngài. Chúa dạy dân Chúa thờ phượng Ngài theo một cung cách riêng biệt.

Thứ nhất, Đền thờ của Chúa phải làm bằng đất hoặc đá không chạm trổ (câu 24-25). Việc này tạo điều kiện dễ dàng cho mọi người, và không có sự phân biệt người giàu hay nghèo. Hơn nữa, người ta dễ dàng nhận diện bàn thờ để thờ phượng Chúa. Thứ hai, con dân Chúa phải dâng chiên hay bò làm của lễ thiêu và của lễ thù ân (câu 24). Của lễ thiêu là của lễ chuộc tội, thực hiện định kỳ để nhắc nhở dân Chúa giải quyết tội lỗi của mình qua việc giết con sinh chuộc tội. Đây là hình bóng về Chúa Giê-xu, Chiên Con của Đức Chúa Trời phải chịu chết chuộc tội cho nhân loại. Của lễ thù ân là của lễ tạ ơn, nhắc nhở con dân Chúa lòng biết ơn Ngài về sự ban cho của Chúa, để sống phụ thuộc vào Chúa và luôn biết ơn Ngài. Có lời hứa kèm theo: “Phàm nơi nào có ghi nhớ Danh ta, ta sẽ đến ban phước cho người tại đó” (câu 24b). Mối liên hệ của tuyển dân và Chúa là mối liên hệ hai chiều, dân Chúa sẽ kinh nghiệm sự ban phước sống động của Chúa khi họ vâng giữ Lời Ngài. Thứ ba, dân Chúa không được lên bàn thờ bằng bậc thang, e thân thể hở hang trước bàn thờ (câu 26). Điều này nhắc chúng ta nên ăn mặc nghiêm trang, kín đáo khi vào Nhà Chúa.

Bài học hôm nay giúp dân Chúa biết thực hiện bốn điều răn trong mối liên hệ giữa con người với Đức Chúa Trời, đó là: Tôn kính thờ phượng một mình Chúa; Không làm tượng chạm; Yêu mến Danh Chúa, và Giữ những ngày lễ của Ngài. Ngày nay, chúng ta không dâng con sinh làm của lễ chuộc tội vì Chúa Giê-xu đã chết chuộc tội cho chúng ta một lần đủ cả. Chúng ta không thờ hình tượng, và mỗi Cơ Đốc nhân là một đền thờ để Chúa ngự vào. Tuy nhiên, chúng ta vẫn là tội nhân phải nhờ huyết Chúa Giê-xu xóa bôi tội lỗi mỗi ngày, và phải hết lòng biết ơn Chúa vì sự ban cho rời rộng của Ngài trong đời sống chúng ta.

Bạn có cam kết giữ gìn đời sống mình xứng đáng là đền thờ cho Chúa ngự không?

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã ban cho con ơn cứu chuộc, cho con gia đình, tiền bạc, tài năng, cơ hội v.v… Xin Chúa cho con sống xứng đáng là đền thờ được Chúa yêu thích ngự vào, ăn năn tội mỗi ngày, sẵn lòng dâng hiến để xây dựng Nhà Ngài.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Cô-rinh-tô 13.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org