Thơ: NẾU NGÀI KHÔNG SỐNG LẠI

2227

Thế giới này sẽ về đâu,
Nếu một mai ngày âu sầu chung kết?
Cực khổ, lắng lo, mỏi mệt,
Toan tính, hơn thua, mải miết cho mình,
Đấu tranh đến mức quên tình,
Đam mê lợi lộc, quang vinh đời này.
Quên trần gian chốn phơi bày
Nhân gian thân trọ, ải đày, lao đao.
Cuối cùng chấm hết ngày sau,
Bôn ba năm tháng, dãi dầu, trắng tay.
Sau cái chết, cuộc đời này,
Linh hồn bất diệt, dẫy đầy thương đau.

*

Nếu Chúa không sống thì sao?
Thì dù Chúa gánh biết bao tội tình
Cam tâm nơi chốn thập hình
Hi sinh thân báu, một mình riêng mang
Bỏ ngôi vinh hiển cao sang
Chết trên thánh giá huyết tràn tuôn rơi
Nhưng ơn cứu chuộc chơi vơi,
Nếu Giê-xu vẫn ngủ nơi mộ phần
Linh hồn tội lỗi bất phân,
Khi kèn Thiên sứ dần dần loan tin
Ngày chung kết của trần gian
Bao bi thương vẫn chứa chan mọi lòng.
Niềm tin vô ích, luống công
Mộ sâu vẫn giữ, vẫn trông xác Ngài.

 *

Nhưng không phải thế, người ơi!
Giê-xu thật sống, nơi nơi khải hoàn
Ngài sống lại, giữa nhân gian
Tung then xiềng xích, tử thần hoang mang
Hứa ban ơn phước tuôn tràn
Cứu ân cho kẻ, vội vàng ăn năn
Tuyên xưng tội lỗi hằng mang
Linh hồn vui hưởng thiên đàng thiên thu.

                                          Mai Bình

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông VỪ GIỐNG LỬ
Bài tiếp theoGia Lai: Huấn Luyện Kỹ Năng Lãnh Đạo Cho Chấp Sự