Thơ: Ma-ri Được Chọn

1101

Na-xa-rét, cô thôn bé nhỏ
Gáp-ri-ên đến đó vội vàng
Tìm xem nơi ấy có nàng Ma-ri
Lòng còn trinh nữ tri tri
Hứa hôn Giô-sép nam nhi là người
Hỡi nàng thiếu nữ chớ nghi
Ơn trên Thiên Chúa đã ghi tên nàng
Hồng ân cao cả đã ban
Cho người được chọn vẻ vang muôn đời
Ma-ri nghe phán rối bời
Tiếng chào Thiên sứ có lời chi đây?
Mà sao Chúa đến nơi nầy?
Thiên sứ bảo nghe đây đừng sợ
Nhận hồng ân Cha Thánh trao ban
Mang thai Cứu Chúa trần gian
Là Con của Chúa thiên đàng ban cho
Giê-xu, Danh Thánh muôn thu
Trên ngôi Đa-vít là ngôi ngự Ngài
Nước Ngài là nước lâu dài
Muôn dân chúc tụng tôn Ngài là Vua
Ma-ri nghe nói liền thưa
Tôi là tôi tớ xin Ngài truyền cho

* (Lu-ca 1:26-38)

 MSTS Lê Văn Đoàn

 

Bài trướcUB. CĐGD: Giới Thiệu Sách “Học Kinh Thánh – Thư Giăng I, II, III”
Bài tiếp theoBi Mni Bĕ Kơ Aê Diê – 25/11/2021