Thơ: Đức Thánh Linh Giáng Lâm

1214
(theo Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-41; 13:4)
Vun vút tầng mây đến Thiên cung,
Phép lạ siêu nhiên đến lạ lùng,
Tiễn đưa Chúa thánh về Thiên quốc,
Trở lại phòng cao rất vui mùng.
Môn đồ nhóm lại thật ung dung,
Mọi người như một giữ tín trung,
Chờ đón linh ân cơn gió mới,
Thánh Linh tràn ngập khắp mọi lòng.
Môn đồ tiếng lạ Linh cho phép.
Người xa mộ đạo nói tiếng mình?
Phòng cao chìm đắm trong ân tứ,
Âm thanh vang vọng quá nhiệm mầu.
Văng vẳng Thiên cung ban sứ mệnh:
Nối gót Chúa yêu giảng Tin Lành
Hội Thánh khai sinh kể từ đây.
Môn đồ vâng mạng đến nhiệt thành.
Phi-e-rơ mạnh dạn truyền bá Chúa
Dù cho bắt bớ vẫn kiêu hùng,
Kết quả ba ngàn người tin Chúa
Nhờ Thánh Linh ban cách lạ lùng.
Môn đồ vững tin đi rao giảng,
Nước Trời rộng mở ánh hào quang,
Phao lô tiếp bước truyền danh Chúa,
Năm châu, bốn bể biết ơn Trời.
Ngũ Tuần kỷ niệm khắp muôn nơi,
Thánh Linh tuôn đổ cách nhiệm mầu!
Niềm vui con Chúa nhà Cha thánh,
Ấn chứng linh ân hưởng nước Trời./.
                                                     Lê Mai  
Bài trướcMục Đích Ân Tứ Chúa Ban – 22/5/2021
Bài tiếp theoRơ̆ng Kơ Sa Čô Tue – 23/5/2021