Thơ: Chúa Tình Yêu Giáng Sinh

847

Đấng tạo hóa dựng nên vũ trụ,
Từ ngàn xưa không cũ chút nào,
Mỗi ngày thêm mới làm sao
Chúa ban mưa nắng dồi dào phước thiên.

Tội lỗi đến thế gian ngăn cách,
Đức Chúa Cha hoạch định yêu thương,
Giê-xu cứu rỗi con đường
Tình yêu giáng thế đoái thương con người.

Chúa giáng thế gánh xong tội lỗi,
Giữa thế gian đêm tối mịt mờ.
Bình an hạnh phúc nên thơ
Người chưa có Chúa hững hờ khổ đau.

Tình yêu Chúa trước sau son sắt
Phải tín trung giữ chặt đức tin,
Quyết luôn giống Chúa quên mình
Nhờ ơn Chúa đã vì yêu giáng trần.

Thế nhân hỡi đừng phân vân nữa
Hãy quay về Chúa, nhận yêu thương
Tội con được Chúa tha hường
Đường về Thiên quốc là đường vinh quang.

                                                                 PTK