Thơ: Chúa Chết Vì Tôi

624

CHÚA chết vì tôi ở trên đồi
CHÚA yêu nhân loại huyết nước rơi
CHÚA đành cam chịu lên thập giá
CHÚA chết vì người thế gian ơi …

CHẾT trên đồi sọ Gô-gô-tha
CHẾT treo cây gỗ theo ý Cha
CHẾT cho những ai tin được sống
CHẾT khỏi ba ngày sống chẳng sai.

VÌ tội thế nhân tội chính tôi
VÌ trong tư tưởng nghĩ sai rồi
VÌ không thắng được mưu cám dỗ
VÌ Ngài yêu kẻ giết Chúa thôi.

TÔI xưa tội lỗi Chúa buông tha
TÔI nay được đến trước ngôi tòa
TÔI về bên Chúa ôi vui quá
TÔI sống đời đời cảm ơn Cha.

Tân Phan
(Mùa thương khó 2021)

Bài trướcTham Tiền Bạc – 28/3/2021
Bài tiếp theoTP. HCM: Bồi Linh – Ra Mắt Tân Ban Điều Hành Phụ Nữ Khu Vực 08