Thánh Kinh Căn Bản Tỉnh Quảng Ngãi Năm 2020

494

HTTLVN.ORG – Từ ngày 19/07 đến ngày 29/07/2020, Ban Đại diện tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lớp Thánh Kinh Căn Bản khóa 3 năm IV tại nhà thờ Tin Lành Đức Phổ.

Quang cảnh lễ bế giảng

Thay cho Ban Tổ chức khóa học, Mục sư Võ Đình Quang thông báo nội quy, phổ biến chương trình học cho các khóa sinh với thành phần ban giảng huấn như sau:

  1. Cơ Đốc Giáo Dục – Mục Võ Đình Đán;
  2. Tà Giáo và các Giáo Phái – Mục sư Nguyễn Ngọc Thuần;
  3. Thánh Kinh Phong Tục – Mục Sư Nguyễn Ngọc Bình;
  4. Hôn Nhân và Gia Đình Cơ Đốc – Mục sư Nguyễn Thế Vinh;
  5. Lai Thế Học – Mục sư Võ Đình Quang;
  6. Phương Pháp Dạy Đạo Cho Thiếu Nhi – Mục sư Nguyễn Ngọc Huy Vũ.

Trong Lễ Bế giảng, Mục sư Đinh Tấn Vĩnh đã nương trên lời Chúa trong Ê-phê-sô 2:8-9 để nhắc nhở các khóa sinh đây là thì giờ thuận tiện để hứa nguyện dâng mình hầu việc Chúa. Đáp ứng lời kêu gọi, hơn 95% khóa sinh đứng lên hứa nguyện dâng mình hầu việc Chúa qua đời sống chính mình và phục vụ Chúa tại Hội Thánh địa phương.

Các khóa sinh hứa nguyện dâng mình hầu việc Chúa

Đại diện cho khoá học, khóa sinh Đinh Văn Nhút phát biểu cảm tưởng, tạ ơn Chúa và hứa nguyện dâng hiến tuổi thanh xuân để hầu việc Chúa cùng Hội Thánh địa phương và sẵn sàng vâng theo tiếng gọi của Ngài.

Năm nay trong tỉnh Quảng Ngãi có 15 khóa sinh tốt nghiệp TKCB và 117 khóa sinh nhận chứng chỉ năm 4. Trong đó 14 khóa sinh đạt loại giỏi, 16 khóa sinh đạt loại khá, có 01 khóa sinh dự thính, còn lại xếp loại trung bình. Ngoài ra còn có 12 khóa sinh không đạt.

Trao chứng nhận năm 4 cho các khóa sinh

Trao chứng nhận tốt nghiệp cho 15 khóa sinh

Trao phần thưởng cho thủ khoa

Trao phần thưởng cho các khóa sinh nỗ lực trong học tập

Lễ bế giảng được kết thúc trong niềm hân hoan vui mừng của các khoá sinh sau lời chúc phước của Mục sư Nguyễn Ngọc Thuần.

TTV. MS Nguyễn Khánh Toàn