Tặng Kính Lão – Chia Sẻ Niềm Tin Tại Sóc Trăng

394

HTTLVN.ORG – Hội Thánh Chúa tại An Lạc Tây và Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng đã kết hợp với Ban Truyền giáo Hội Thánh Phú Lâm – TP.HCM chia sẻ niềm tin nhân cơ hội phát kính lão cho thân hữu.

Chương trình diễn ra cụ thể như sau: Ngày 9/10/2020 tại hai Điểm Nhóm của Chi Hội An Lạc Tây là Xuân Hòa và Mỹ Thạnh với 180 thân hữu; ngày 10/10/2020 tại Hội Thánh Vĩnh Châu với 200 thân hữu.

Các thân hữu được đo thị lực và phát kính. Trong thời gian chờ đợi lấy kính mắt, thân hữu được nghe các ca sĩ Tin Lành ca ngợi Chúa, đồng thời được Mục sư Nguyễn Văn Hưng giãi bày sứ điệp Chúa Tình Yêu. Mục sư nhấn mạnh cho thân hữu biết Chúa yêu thương mỗi một con người chúng ta. Để đáp lại tình yêu của Chúa, Mục sư mời gọi thân hữu tin nhận Ngài. Đáp ứng lời mời gọi, có hơn 150 thân hữu tin Chúa qua ba chương trình.

Xin tôi con Chúa thêm lời cầu nguyện cho hai Điểm Nhóm của Chi Hội An Lạc Tây và Chi Hội Vĩnh Châu đủ ơn để chăm sóc số tân tín hữu mới này đứng vững trong đức tin để bước theo Chúa.

Quang cảnh chương trình tại Điểm Nhóm của Chi Hội An Lạc Tây

Các thân hữu được đo thị lực

Mục sư Nguyễn Văn Hưng chia sẻ Phúc Âm

Tin nhận Chúa ĐN Xuân Hòa

Tin nhận Chúa ĐN Mỹ Thạnh

Quang cảnh tại HT Vĩnh Châu

Tin nhận Chúa tại HT Vĩnh Châu

TTV. Trần Giám