Tấn Phong Mục Sư Cho 13 Mục Sư Nhiệm Chức Khu Vực II

5876

HTTLVN.ORG – Nhà thờ Tin Lành Sài Gòn sáng ngày 01/8/2019 đầy kín chỗ vì có rất đông tôi con Chúa từ nhiều tỉnh thành về dự Lễ Tấn phong Mục sư cho 13 Mục sư Nhiệm Chức cầu phong. Chương trình do Hội đồng Thẩm vấn và Tấn phong Mục sư (HĐTV & TPMS) khu vực II cử hành. Mục sư Thái Phước Trường, Hội Trưởng HTTLVN rao giảng sứ điệp tấn phong.

Buổi lễ diễn ra cách trang nghiêm, vinh hiển Danh Chúa với nhiều cung bậc của xúc cảm vui mừng bởi Chúa Thánh Linh vận hành và ban phước cho 13 vị Tân Mục sư cũng như gần 700 người tham dự

Danh sách 13 Mục sư Nhiệm Chức được tấn phong kỳ này:

 1. MSNC Điểu Mơn – Quản nhiệm Chi Hội Bù Sar B – Bình Phước
 2. MSNC Huỳnh Tấn Đức – Quản nhiệm Chi Hội Kim Long – Bà Rịa – Vũng Tàu
 3. MSNC Điểu Săng – Quản nhiệm Chi Hội Phê Lạch – Bình Phước
 4. MSNC Trần Phú Anh Tài – Quản nhiệm Chi Hội Mũi Né – Bình Thuận
 5. MSNC Lâm Văn Nghe – Quản nhiệm Chi Hội La Ngà – Đồng Nai
 6. MSNC Điểu É – Quản nhiệm Chi Hội Đồng Tâm – Bình Phước
 7. MSNC Nguyễn A Bên – Quản nhiệm Chi Hội Phước Hòa – Bình Dương
 8. MSNC Điểu Noihs – Quản nhiệm Chi Hội Bù Môn 1 – Bình Phước
 9. MSNC Điểu Văn Trung – Quản nhiệm Chi Hội Gia Ray – Đồng Nai
 10. MSNC Gollhow Mơnum Lanh Tin – Quản nhiệm Chi Hội Gòn – Ninh Thuận
 11. MSNC Ya Yên – Phụ tá Quản nhiệm Chi Hội Gòn – Ninh Thuận
 12. MSNC Điểu Vinh – Quản nhiệm Chi Hội Sóc Bế – Bình Phước
 13. MSNC Thổ Huê – Quản nhiệm Chi Hội Ruộng Lớn – Đồng Nai

Để trở thành Mục sư thực thụ của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, những người được Chúa kêu gọi, được Giáo Hội đặt tay sai phái phải trải qua ít nhất 10 năm chịu thử rèn trong sự học tập: 5 năm tại Viện Thánh Kinh Thần Học (cả thời gian học lẫn thực tập), 4 năm liên tục chức vụ phục vụ Chúa tại nhiệm sở từ chức danh Truyền đạo rồi được công nhận chức danh Mục sư Nhiệm chức. Sau đó, HĐTV & TPMS thẩm vấn về ơn kêu gọi, thần học và kinh nghiệm chức vụ. Có thể nói đây không phải là đỉnh điểm để dừng mà là bắt đầu chặng đường mới dấn thân, hy sinh, phục vụ Chúa bằng tâm và tầm rộng hơn với đầy đủ thẩm quyền để cử hành Thánh lễ và Giáo nghi của một Mục sư thực thụ.

“Xin Chúa là Đấng đại dụng, tiếp tục đại dụng anh em nhiều hơn nữa…” – Mục sư Thái Phước Trường khích lệ các Mục sư Nhiệm chức cầu phong

Mục sư Phan Quang Thiệu, Chủ tịch HĐTV & TPMS khu vực II cử hành nghi thức tấn phong

Mục sư Phạm Trọng Huy, Ủy viên TLH, Ủy viên HĐTV & TPMS khu vực II hướng dẫn chương trình

Mục sư Nguyễn Tờn, Ủy viên TLH, Thư ký HĐTV & TPMS khu vực II đọc biên bản và quyết định tấn phong Mục sư

Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội trưởng II HTTLVN và Mục sư đoàn đặt tay cầu nguyện cho các Tân Mục sư

Mục sư đoàn bắt tay chúc mừng Tân Mục sư

Mục sư Trương Văn Ngành, Ủy viên HĐTV & TPMS khu vực II trao tặng Kinh Thánh

Mục sư Điểu Huynh, Ủy viên TLH, Ủy viên HĐTV & TPMS khu vực II trao giấy chứng nhận Mục sư

Ban hát Mục sư – Truyền đạo tôn vinh Chúa

Ban hát các Hội Thánh có đầy tớ Chúa được tấn phong Mục sư thuộc tỉnh Bình Phước

Ban hát các Hội Thánh có đầy tớ Chúa được tấn phong Mục sư thuộc tỉnh Đồng Nai

Ban hát các Hội Thánh có đầy tớ Chúa được tấn phong Mục sư thuộc tỉnh Bình Dương, Bình Thuận và Ninh Thuận

Các tân Mục sư và vợ chụp hình lưu niệm cùng Ban Trị sự TLH và HĐTV & TPMS

TTV. Triều Hải