Tấm Lòng Trong Sạch – 30/12/2018

1860

 

Gióp 31:5-8

   5 Nếu tôi có ăn ở cách dối trá,
Và chân tôi vội vàng theo chước gian giảo,
6 Nguyện Đức Chúa Trời cân tôi trên cân thăng bằng,
Thì Ngài sẽ nhìn biết sự thanh liêm của tôi.
7 Nếu chân tôi trở bước bỏ đường chánh đáng,
Và lòng tôi đi theo con mắt tôi,
Nếu có sự ô uế chi dính vào tay tôi,
8 Nguyện tôi gieo, và có kẻ khác gặt hái,
Nguyện thổ sản tôi bị nhổ đi! 

Câu gốc: Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!” (Ma-thi-ơ 5:8).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp bày tỏ lối sống của ông ra sao? Nếu ông phạm tội, ông phải chịu hậu quả thế nào? Người có lòng trong sạch nhận được gì? Làm sao chúng ta giữ lòng trong sạch trước Chúa?

Phân đoạn Kinh Thánh này là lời ông Gióp bày tỏ tấm lòng trong sạch, công chính và sống theo luật pháp của Chúa. Ông chứng minh rằng tai họa ông đang gánh chịu không phải là do hậu quả ông đã làm. Trước hết, ông khẳng định mình giữ lòng trong sạch với Chúa: “Nguyện Đức Chúa Trời cân tôi trên cân thăng bằng, thì Ngài sẽ nhìn biết sự thanh liêm của tôi” (câu 6). Lòng kính sợ Chúa là động cơ giúp ông quyết tâm sống trong sạch, ngay thẳng. Ông đã không ăn ở dối trá, chân không theo chước gian giảo hay bỏ đường chính đáng của Chúa; lòng ông không thèm khát những điều ưa thích của mắt, tay ông không dính điều ô uế (câu 5, 7). Ông sẵn sàng cam chịu phạt nếu có làm điều sai trái (câu 8).

Vua Đa-vít đã khẳng định con người sẽ không gặp được Chúa khi lòng họ không trong sạch: “Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài? Ấy là người có tay trong sạch và lòng thánh khiết, chẳng hướng linh hồn mình về sự hư không, cũng chẳng thề nguyện giả dối” (Thi Thiên 24:3-4). Trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu dạy: Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!(Ma-thi-ơ 5:8). Tiếp theo sau đó, Chúa dạy thêm: nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. Lại nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt mà liệng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể vào địa ngục” (Ma-thi-ơ 5:29-30).

Chúa muốn con dân Chúa phải mạnh mẽ dứt khoát với tội lỗi. Cần phải loại trừ ngay những ham muốn của mắt, những khởi đầu của hành động tội lỗi xui cho tay, chân phạm tội. Chính nhờ sự dứt khoát loại trừ những tác nhân gây nên phạm tội đó sẽ giúp linh hồn chúng ta không bị sa vào địa ngục nhưng sẽ được vào thiên đàng với Chúa. Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta cứ dung dưỡng tội lỗi, khi phạm tội thì lại quanh co chối tội, không quyết tâm xưng ra và từ bỏ. Thậm chí có người thay vì loại trừ tội lỗi thì có khi lại tìm cách loại trừ người chỉ ra tội lỗi của mình. Những người sống như vậy, tưởng rằng có thể tránh né được Chúa vì thấy cuộc đời dường như vẫn hanh thông, nhưng coi chừng linh hồn đang đi vào ngõ cụt. Hãy noi gương ông Gióp, quyết giữ lòng trong sạch trước mặt Chúa, tránh xa tội lỗi, và bước đi cách ngay thẳng với Chúa luôn luôn.

Bạn có dám nói như ông Gióp rằng xin Chúa cân bạn trên bàn cân chính xác để thấy lòng bạn trong sạch chăng?

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã chết để chuộc tội cho con. Xin Chúa cho con tránh xa tội lỗi, dứt khoát với tội lỗi và giữ lòng trong sạch với Chúa luôn luôn.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sa-mu-ên 30.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org