Tấm Lòng Được Kiểm Soát – 8/10/2021

3304

 

Châm Ngôn 6:20-23

“Vì điều răn là một cái đèn, luật pháp là ánh sáng, Và sự quở trách khuyên dạy là con đường sự sống” (câu 23).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dùng những từ ngữ “lời răn bảo”“phép tắc” mang ý nghĩa gì? Người “con” cần phải đáp ứng thế nào với sự dạy dỗ đó? Vâng phục sự dạy dỗ đem lại lợi ích nào? Bạn đang có thái độ nào với Lời Chúa?

Vua Sa-lô-môn đề cập đến sự dạy dỗ như là “lời răn bảo”, hay còn có nghĩa là điều răn, mạng lệnh; và “các phép tắc”, còn có nghĩa là luật pháp. Khi đối diện với mạng lệnh và điều răn, người con” có hai thái độ đáp ứng: hoặc nhận ra trách nhiệm phải vâng phục tuyệt đối, hoặc từ chối vâng phục và trở nên người chống đối. Nhưng Vua muốn nói với “con” rằng, vâng theo sự dạy dỗ không phải là sự chọn lựa, Lời Chúa không phải để chúng ta có thể chọn lựa vâng lời hay không, nhưng chúng ta có trách nhiệm phải vâng theo, dù nhiều khi sự dạy dỗ là một “sự quở trách” (câu 23), hoặc là một tiến trình đau đớn, chúng ta cần phải khiêm nhường nhận lấy. Việc không vâng lời đồng nghĩa với việc chúng ta trở nên người chống đối Đức Chúa Trời và Lời Ngài.

Để nhận được giá trị của sự dạy dỗ, “con” phải ghi nhớ và áp dụng sự dạy dỗ khôn ngoan mọi lúc mọi nơi (câu 21). Ngày nay, chúng ta là những người được phước vì có Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật, và Lời Chúa là Lẽ Thật soi sáng, giúp chúng ta có những giải pháp cho mọi tình huống trong đời sống.

Khi vâng phục sự dạy dỗ, con” sẽ nhận được ba lợi ích. Thứ nhất, “khi con đi, các lời đó sẽ dẫn dắt con” như hình ảnh trong Thi Thiên 23:3. Thứ hai, những điều răn và mạng lệnh sẽ bảo vệ “con” mọi lúc, ngay cả “lúc con ngủ, nó gìn giữ con”. Và thứ ba, “khi con thức dậy, thì nó sẽ trò chuyện với con. Những mạng lệnh, điều răn không chỉ là những điều luật cứng nhắc, vô cảm, nhưng có thể đối thoại, tâm tình với “con” và là người bạn hướng dẫn con. Nói cách khác, lắng nghe và vâng theo mạng lệnh và điều răn sẽ tạo nên một “bức tường” bảo vệ lòng và trí “con” mọi lúc, mọi nơi.

Điều gì đang là tiêu chuẩn hướng dẫn đời sống chúng ta? Hãy để mạng lệnh và điều răn Chúa làm “cái đèn”“ánh sáng” cho chúng ta (câu 23), vì chính Lời Chúa sẽ soi sáng, giúp chúng ta tự chủ để lánh xa cám dỗ. Lời Chúa phải là tiêu chuẩn về đạo đức và hành xử của chúng ta chứ không phải truyền thông hay xu hướng xã hội. Là Cơ Đốc nhân sống dưới thẩm quyền của Lời Chúa, chúng ta cần sống tự chủ, tiết độ để kiểm soát tấm lòng mình chứ không thể nào sống buông thả chấp nhận những xu hướng sai lạc ngược lại với tiêu chuẩn đạo đức của Chúa, hoặc những quan điểm sống đặt trọng tâm vào con người và sự thỏa mãn dục vọng.

Bạn có trao tấm lòng bạn cho Đức Thánh Linh và Lời Chúa kiểm soát không?

Lạy Chúa, xin Lời Ngài mỗi ngày làm mới tâm trí và tấm lòng con, làm ánh sáng soi dẫn bước đường con, và là bức tường thành kiên cố bảo vệ con trước những cám dỗ và tội lỗi quanh con.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sa-mu-ên 29:1-30:20

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcAi Tiê Dưi Răng Ksiêm – 8/10/2021
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Mục Sư, Truyền Đạo Tỉnh Long An Tháng 10/2021