Sự Cao Trọng Của Hôn Nhân – 5/6/2020

2106

 

Mác 10:6

“Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ.”

Câu hỏi suy ngẫm: Hôn nhân do ai thiết lập? Vào lúc nào? Bao gồm những thành phần nào? Hiểu biết những điều này giúp gì cho bạn trong việc gây dựng gia đình?

Chúa Giê-xu trả lời cho người Pha-ri-si về vấn đề ly dị giúp chúng ta hiểu đúng đắn quan điểm của Đức Chúa Trời về hôn nhân. Thứ nhất, hôn nhân là ý định của Đức Chúa Trời “từ lúc đầu sáng thế”, nghĩa là từ thuở ban đầu. Do đó, hôn nhân rất thiêng liêng và cao trọng, và là điều tốt đẹp do Đức Chúa Trời thiết lập. Nhiều người cho rằng hôn nhân là việc của cá nhân, không liên quan gì đến Đức Chúa Trời, vì thế họ không quan tâm đến ý muốn của Chúa trong tình yêu và hôn nhân. Sự kiêu ngạo và đui mù thuộc linh của con người đã dẫn đến những bi kịch trong hôn nhân. Và đó cũng chính là hậu quả đáng tiếc của cuộc đời một người khỏe mạnh như ông Sam-sôn, hay một người rất khôn ngoan như Vua Sa-lô-môn. Vì hôn nhân do chính Đức Chúa Trời thiết lập, do đó câu hỏi quan trọng nhất khi muốn bước vào hôn nhân phải là: “Đây có phải là người Đức Chúa Trời chọn cho tôi không?”

Và để thiết lập hôn nhân, “Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ”. Trong ý định của Chúa, hôn nhân là sự kết hiệp của MỘT người NAM và MỘT người NỮ. Cho nên vấn đề đa thê, đa phu hay hôn nhân đồng tính là trái với ý muốn của Chúa. Sự sống của con người không tự nhiên mà có và hôn nhân cũng vậy! Tất cả là do Đức Chúa Trời sáng tạo và thiết lập, do đó con người phải tuân theo khuôn mẫu của Đức Chúa Trời.

Bên cạnh đó, mối liên hệ vợ chồng trong hôn nhân do Đức Chúa Trời thiết lập là bình đẳng vì Ngài dựng nên một người nam và một người nữ như nhau. Trong câu 6, Chúa Giê-xu trở về với Sáng Thế Ký 1:26-27, và tại đây cho biết mục đích và ý định ban đầu của Đức Chúa Trời trong sự sáng tạo con người là cả hai đều bình đẳng trước mặt Chúa vì cả hai đều mang hình ảnh của Ngài. Do đó, hôn nhân là nơi hai người yêu thương nhau, tôn trọng nhau, hy sinh cho nhau, giúp nhau cùng sống đẹp lòng Đức Chúa Trời và hoàn thành mục đích của Ngài trong đời sống mình. Đừng biến hôn nhân thành một nơi để thỏa mãn ước muốn cho riêng mình hay chứng tỏ ưu thế của mình trên người khác. Nhiều gia đình tan vỡ khi người chồng xem thường vợ vì cho rằng vợ thấp kém hơn mình, hoặc người vợ xem thường chồng khi mình làm nhiều tiền hơn, có bằng cấp hoặc địa vị xã hội cao hơn chồng. Trong gia đình Cơ Đốc, vợ chồng phải tôn trọng trật tự và vị trí mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt (Ê-phê-sô 5:22-33), nhưng phải nhận ra sự bình đẳng về giá trị của nhau trước mặt Chúa, và “Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau” (Ê-phê-sô 5:21).

Bạn có nhận ra sự cao trọng trong hôn nhân Chúa ban cho và tích cực gây dựng cách đẹp ý Chúa chưa?

Con tạ ơn Chúa về hôn nhân Chúa ban cho con. Xin Chúa là Chủ thật sự trong gia đình con. Xin dẫn dắt hôn nhân con trong ý muốn Ngài.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giô-na 1-2.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org