Sống Theo Lời Chúa – 12/9/2020

1798

 

Phục Truyền 4:1-4

“Hỡi Y-sơ-ra-ên, bây giờ hãy nghe những mạng lệnh và luật lệ mà ta dạy các ngươi; hãy làm theo, để các ngươi được sống và vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi ban cho các ngươi nhận được” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Mở đầu chương 4, ông Môi-se kêu gọi dân Y-sơ-ra-ên điều gì? Điều này có ý nghĩa quan trọng thế nào với họ? Những động từ trong lời kêu gọi này giúp dân Chúa ý thức điều gì? Chúng ta nhận lãnh gì khi làm theo Lời Chúa?

Sau khi kết thúc phần giới thiệu lịch sử quan trọng của dân Y-sơ-ra-ên, ông Môi-se mở đầu chương mới bằng lời kêu gọi toàn dân Y-sơ-ra-ên hãy lắng nghe những mạng lệnh và luật lệ của Chúa, đồng thời hãy làm theo để được sống và có thể bước vào xứ Đức Chúa Trời hứa ban cho họ làm sản nghiệp. Lời kêu gọi này của ông Môi-se nhằm giúp dân Chúa nhận biết được Đức Chúa Trời là ai thông qua những mạng lệnh và luật lệ của Ngài. Chúng ta lưu ý, sự hiểu biết về Lời Chúa mà ông Môi-se đề cập ở đây không đơn thuần chỉ là sở hữu một khối kiến thức về Đức Chúa Trời, nhưng vượt lên trên sự hiểu biết đó là cần phải sống với những điều mình hiểu biết, đồng thời ông cũng căn dặn họ không được phép thêm hay bớt bất kỳ điều gì vào luật lệ của Chúa.

Việc ông Môi-se dùng một loạt động từ: “nghe, làm theo, chớ thêm, đừng bớt, giữ theo”, nhằm giúp dân Chúa nhận thức được tính quan trọng của Lời Đức Chúa Trời mà họ cần phải tuân theo. Sở dĩ điều này quan trọng với dân Y-sơ-ra-ên lúc bấy giờ bởi vì trong xứ Ca-na-an có vô số tà thần, và nguy cơ họ bị dẫn dụ đi theo những thần ấy là rất cao. Điều này đã từng xảy ra trong lịch sử dân Chúa khi họ đi theo và thờ lạy tà thần Ba-anh-Phê-o, và phải trả giá bằng cái chết. Có thể nói, yếu tố quan trọng đầu tiên giúp dân Y-sơ-ra-ên có thể nhận và hưởng được một cuộc sống an lành nơi Đất Hứa là phải sống theo Lời Chúa dạy.

Trong cuộc sống hiện đại, ngoài việc nghe giảng Lời Chúa hằng tuần, thì việc tìm hiểu và nghiên cứu Lời Chúa bằng nhiều phương tiện trở nên dễ dàng hơn đối với chúng ta. Đây là một điều tốt đẹp vì mọi người có thể hiểu biết thêm về Lời Chúa dạy. Thế nhưng, điều này lắm khi lại dẫn đến một thực trạng tiêu cực khác, ấy là có nhiều người sở hữu một lượng kiến thức lớn về Lời Chúa, nhưng bản thân họ lại không sống theo điều mình đã biết về Ngài. Có thể nói, trải qua nhiều thời đại, việc sống theo Lời Chúa luôn là một thách thức cho bất kỳ ai. Chúng ta cần nhận thức rằng, sở dĩ Chúa kêu gọi chúng ta sống theo Lời Ngài là bởi vì chỉ có nếp sống thuận phục mới giúp chúng kinh nghiệm được phước hạnh và an vui trong Ngài mà thôi. Mọi nếp sống ngoài Chúa và Lời Chúa đều dẫn đến sự hủy diệt như những tiền nhân của dân Y-sơ-ra-ên đã phải trả giá khi họ đi theo thần Ba-anh-Phê-o.

Điều gì ngăn trở bạn chưa sống theo điều Chúa dạy?

Lạy Chúa, xin giúp con không chai lì trước mọi mạng lệnh của Ngài. Xin cho con luôn sống theo Lời Chúa dạy và kinh nghiệm được phước hạnh đến từ Ngài.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xa-cha-ri 14.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trướcCà Mau: Chi Hội Tin Lành Thuận Hòa có Tân Quản Nhiệm
Bài tiếp theoHậu Giang: Huấn Luyện Truyền Giáo Lần 2 tại Thạnh Xuân