Hậu Giang: Huấn Luyện Truyền Giáo Lần 2 tại Thạnh Xuân

727

HTTLVN.ORG – Trong nhu cầu cần thiết và cấp bách trong công tác truyền giáo, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Hậu Giang phối hợp với Ủy ban Truyền giáo của Tổng Liên Hội tổ chức chương trình Huấn luyện dành cho các nhân sự truyền giáo lần thứ 2 trong năm 2020 tại nhà thờ Tin Lành Thạnh Xuân, tỉnh Hậu Giang vào ngày 11/9/2020.

Không gian nhỏ bé của nhà Chúa tại Thạnh Xuân, một Hội Thánh mới công bố thành lập chưa đầy 2 năm, đón tiếp 76 người gồm quý tôi tớ Chúa và các nhân sự truyền giáo từ 6 Hội Thánh trong tỉnh Hậu Giang đã trở về dự huấn luyện với tinh thần hăng hái.

 MS Nguyễn Tấn Lộ, TB Đại diện Tin Lành tỉnh Hậu Giang có lời giới thiệu và chào mừng

Chương trình được bắt đầu với lời cầu nguyện của MS Nguyễn Ngọc Nhỏ, TB Đại diện Tin Lành TP. Cần Thơ

MS Đỗ Việt Hùng bắt đầu với thì giờ tĩnh nguyện và phần thảo luận về công tác truyền giáo, khích lệ các nhân sự trong công tác thực thi Đại mạng lịnh mà Đức Chúa Giê-xu đã phán dặn.

Câu hỏi được đặt ra là: Hội Thánh ngày nay phải làm gì để thực thi Đại mạng lịnh mà Chúa Giê-xu đã truyền phán?

MsNc Nguyễn Xuân Vịnh và MS Trương Huỳnh Việt Linh tiếp tục chia sẻ trong chương trình huấn luyện.

Chương trình đáp ứng nhu cầu thiết thực của công tác truyền giáo trong các Hội Thánh tỉnh Hậu Giang, khích lệ các nhân sự mạnh mẽ trong việc ra đi cứu người và các Hội Thánh cũng cần có một sự phối hợp đồng bộ từ các ban ngành để tạo nên một Hội Thánh truyền giáo.  

Ai nấy đều được thỏa lòng qua trọn một ngày huấn luyện, hẹn lại trong kỳ huấn luyện sau với những sự thay đổi và kết quả cho Chúa trong công tác thực thi Đại Mạng Lịnh Chúa giao.

TTV. MS Huỳnh Anh Tấn