Thứ Tư 04/10/2023
Trang chủ Quảng Ngãi: Bế Giảng Thánh Kinh Căn Bản Năm II, Khóa 4 009..jpgTrao cho 24 khóa sinh chứng chỉ tốt nghiệp

009..jpgTrao cho 24 khóa sinh chứng chỉ tốt nghiệp

008.Mục sư Nguyễn Ngọc Phương tổng kết khóa học trong chương trình bế giảng
010.Các khoá sinh có thành tích tốt nhận thưởng

BÀI VIẾT MỚI NHẤT