Quảng Nam: Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Năm 2023

5359

HTTLVN.ORG – Vào lúc 14 giờ ngày 18/3/2023, Mục sư Ủy viên Mục vụ cùng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Nam đã long trọng tổ chức chương trình hội đồng bồi linh tỉnh tại nhà thờ Tin Lành Tam Kỳ. Diễn giả hội đồng là Mục sư Thái Phước Trường – Hội trưởng HTTL Việt Nam và Mục sư Mã Phúc Thanh Tươi, Mục sư Trần Đình: Ủy viên Mục vụ. Chủ tọa hội đồng là Mục sư Võ Đình Đán – Trưởng Ban Đại diện. Tham dự chương trình có hơn 6.000 người, gồm quý giáo phẩm, tín hữu, và quan khách.

Quang cảnh bên trong và bên ngoài nhà thờ

Trong chương trình chiều ngày 18/03/2023, Mục sư Thái Phước Trường giảng Kinh Thánh với chủ đề “Sống Vâng Phục”, nương trên Phi-líp 2:5-11

Lời Chúa khích lệ hội đồng noi gương Đức Chúa Giê-xu trong tâm tình của người đầy tớ, sẵn lòng “Bỏ” những điều mình ưu thích, nhận “Lấy” điều khó chấp nhận theo ý Chúa. Chúa sẽ “Đem” những người vâng phục trọn vẹn đến sự phước hạnh.

Trong chương trình tối ngày 18/03/2023, Mục sư Trần Đình giảng bồi linh chủ đề Sống Vâng Phục”, nương trên Phi-líp 2:5-11

Lời Chúa khích lệ hội đồng noi gương vâng phục trọn vẹn của Đức Chúa Giê-xu, bà Ma-ri và bà góa Sa-rép-ta.

Trong chương trình sáng ngày 19/3/2023, Mục sư Võ Đình Đán giảng bồi linh với chủ đề “Sống Vâng Phục”, nương trên Phi-líp 2:5-12

Kinh Thánh nhắc về tấm gương bất tuân của A-đam và Ê-va dẫn đến sự bất khiết, bất an và tạo ra sự bất hòa. Đồng thời khích lệ hội đồng noi gương vâng phục trọn vẹn của Đức Chúa Giê-xu.

Trong chương trình chiều ngày 19/03/2023, Mục sư Thái Phước Trường giảng bồi linh với chủ đề Sống Vâng Phụcnương trên Kinh Thánh I Sa-mu-ên 15:17-23. Lời Chúa khích lệ hội đồng vâng phục trọn vẹn, đừng nên lý luận và xem nhẹ tội lỗi, nhưng sẵn sàng đắc thắng mọi áp lực đời này.

Trong chương trình tối ngày 19/03/2023, Mục sư Mã Phúc Thanh Tươi giảng Kinh Thánh chủ đề Học Tập Sống Vâng Phục Chúa”, nương trên Giô-suê 6:1-5

Lời Chúa khuyên giục hội đồng học tập vâng phục bằng sự yên lặng và hiệp một để đắc thắng.

Hợp ca quý giáo phẩm tỉnh Quảng Nam

Hợp ca HT Achôm-Yều-Tây Giang (Katu)

Hợp ca HT Thanh Quýt

Hợp ca HT Trường An

Hợp ca HT Quế Sơn

Hợp ca HT Thăng Bình

Hợp ca HT Phương Hòa

Hợp ca HT Tam Kỳ

Hợp ca HT Chiên Đàn

Hợp ca HT Trường Xuân

Hợp ca HT Tân Hiệp (Cadong)

Hợp ca HT Tiên Hiệp

Hợp ca HT Tiên Quả

Ms Huỳnh Xuân Diệu và Ms Võ Đình Đán hướng dẫn thân hữu cầu nguyện tin Chúa

Hội đồng kết thúc lúc 21 giờ 45 ngày 19/03/2023 sau nghi thức bế mạc của Mục sư Võ Đình Đán và chúc phước của Mục sư Phạm Mính.

TTV. MsNc Tạ Quang Vinh

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Cụ Ông NGUYỄN VĂN TỨ
Bài tiếp theoBạc Liêu: Hội Thảo Phát Triển Trường Chúa Nhật