Nước Cha – 13/8/2019

1838

 

Ma-thi-ơ 6:9-13        

 9 Vậy, các ngươi hãy cầu như vầy:
Lạy Cha chúng tôi ở trên trời;
Danh Cha được thánh;
10 Nước Cha được đến;
Ý Cha được nên, ở đất như trời!
11 Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày;
12 Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi;
13 Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác!
(Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men.)

“Nước Cha được đến” (câu 10a).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi nói đến “Nước” hay “Vương Quốc” chúng ta nghĩ đến điều gì? Một người thờ phượng Chúa phải mong đợi điều gì? Bạn có đang thật sự mong đợi điều này không? Nếu có, sự mong đợi của bạn được bày tỏ ra sao?

Trang chủ của đài CNN cho biết hộ chiếu có quyền lực nhất trên thế giới năm 2019 thuộc về Nhật Bản. Hộ chiếu đó có thể đi đến 190 quốc gia trong số 193 quốc gia và 6 vùng miền thuộc về thành viên của Liên Hiệp Quốc. Có lẽ nhiều người mong ước mình được sở hữu hộ chiếu quyền lực này. Nhưng đừng quên rằng không có bất cứ hộ chiếu quyền lực nào trên thế giới có thể đưa một tội nhân vào Nước Trời. Chỉ có những người tin nhận Chúa Giê-xu, sở hữu một hộ chiếu đặc biệt, không làm bằng giấy nhưng bằng chính sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu, mới có thể được “giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài” (Cô-lô-se 1:13).

Một người kinh nghiệm sự cứu rỗi, có sự thờ phượng thật, là người luôn mong mỏi và tìm kiếm “Nước Cha được đến”. Nước Cha không nói về phương diện địa lý, nhưng khi nói đến Nước Chúa, Tân Ước đề cập đến hai khía cạnh: Vị Vua của Vương Quốc đó là Chúa Giê-xu; và sự cai trị của Vua Giê-xu. Trong hiện tại, Vua Giê-xu đang cai trị trong tấm lòng của con dân Ngài. Là người cầu nguyện và thờ phượng Chúa, chúng ta có thật sự tìm kiếm sự cai trị của Chúa Giê-xu trong đời sống mình qua thân vị của Đức Thánh Linh không? Ý muốn Chúa đang đóng vai trò nào mỗi khi chúng ta đứng trước những quyết định hay chọn lựa trong đời sống? Khi chọn lựa trong hôn nhân, chúng ta tìm kiếm người “đẹp mắt con” (Các Quan Xét 14:3), hay người Chúa chọn cho mình? Những tiêu chuẩn nào chi phối chúng ta khi tìm kiếm một việc làm? Chúng ta đang hầu việc Chúa trong mục vụ mình muốn, mình ưa thích, hay đó là chức vụ Chúa kêu gọi? Khi Đức Thánh Linh cáo trách hay dạy dỗ điều gì, chúng ta có sẵn lòng vâng lời hay dập tắt Thánh Linh (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19)?

Việc mong “Nước Cha được đến” còn được bày tỏ qua việc khao khát có nhiều người biết Chúa Giê-xu và tin nhận Ngài. Ngày nay, giữa cuộc sống bộn bề lo toan, chúng ta có còn nuôi dưỡng lòng khát khao đem Tin Lành của Chúa đến cho những người chưa tin?

Nhưng chúng ta không chỉ mong đợi “Nước Cha được đến” trong ý nghĩa thuộc linh mà còn mong đợi ngày Chúa của chúng ta thật sự đến để thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm Bình An, và chúng ta, những người được chuộc bởi huyết Chiên Con, sẽ cùng Ngài cai trị. Chúng ta cần phải sống trong tinh thần mong đợi ngày Chúa tái lâm. Khi cầu nguyện “Nước Cha được đến” thì chúng ta phải hết lòng hiệp một với anh chị em trong sự thờ phượng Chúa để cùng nhau chờ ngày Ngài trở lại.

Bạn có sống đúng với tinh thần của lời cầu nguyện “Nước Cha được đến” không?

Lạy Chúa, mọi vinh hoa của thế gian này sẽ qua đi, xin cho con luôn sống trong niềm trông đợi sự trở lại vinh hiển của Đấng con yêu thương.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 58-59.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org