Người Lành – 18/7/2021

3094

 

Châm Ngôn 12:1-3

       

Người lành được ơn của Đức Giê-hô-va; Nhưng Đức Chúa Trời định tội cho người toan mưu ác” (câu 2).

Câu hỏi suy ngẫm: Người lành và người ác có thái độ thế nào khi bị sửa phạt? Kết quả của người lành và người ác khác nhau như thế nào? Chúng ta nhờ đâu trở nên người lành? Là người lành, chúng ta phải sống thế nào cho xứng hiệp?

Tiếp tục những lời dạy về sự khôn ngoan, Vua Sa-lô-môn đã mở đầu chương 12 bằng sự khác biệt giữa “người lành”“người toan mưu ác,” cùng những phước hạnh người lành nhận được và những đoán phạt người toan mưu ác phải nhận lãnh.

Mở đầu sách Châm Ngôn, Vua Sa-lô-môn đã dạy: “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức; Còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy (Châm Ngôn 1:7). Giờ đây, ông dạy con thế nào là người lành, đó là người ưa sự sửa phạt tức yêu những lời nghiêm huấn, và điều đó chứng tỏ người lành là người yêu tri thức (câu 1). Bên cạnh đó, người lành là người được Đức Chúa Trời ban ơn (câu 2). Công việc người lành được vững bền như cây đâm rễ sâu vào lòng đất, được tồn tại lâu dài và vững chãi (câu 3). Ngược lại, người âm mưu điều ác là người luôn ghét sự quở trách, họ sống ngu dại và kiêu ngạo vì họ khước từ sự sửa phạt. Họ dùng sự hung ác mà gây dựng cơ nghiệp cho mình, nhưng những cơ nghiệp ấy chẳng khác nào hoa kia sớm nở tối tàn. Hậu quả của người sống mưu đồ việc ác phải gánh chịu thật là nặng nề, đó là sự định tội và đoán phạt của Đức Chúa Trời, là Đấng Thánh và công bình. Thật vậy, “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va gia thêm ngày tháng; Còn năm tuổi kẻ ác sẽ bị giảm bớt đi” (Châm Ngôn 10:27).

Lời Chúa cho biết chẳng ai trong chúng ta là người lành trong ý nghĩa trọn vẹn. Chúa Giê-xu đã phán với viên quan trẻ tuổi giàu có rằng: “Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một Đấng nhân lành, là Đức Chúa Trời (Mác 10:18). Vì thế chẳng có ai trong chúng ta có thể nhờ việc lành của mình mà được cứu rỗi. Nhưng trong Chúa Giê-xu là Đấng chăn hiền lành, Đấng đã phó chính mình Ngài trên cây thập tự để đền tội cho chúng ta như Lời Ngài phán: “Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình (Giăng 10:11) thì chúng ta được trở nên người lành nhờ huyết báu của Chúa xóa bôi tội lỗi chúng ta. Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta biết sống kính sợ Chúa, giữ gìn nếp sống công chính, thánh khiết theo đường lối của Chúa. Phước hạnh Chúa ban cho chúng ta là những người ở trong Chúa Giê-xu không chỉ có giá trị trong đời sống hiện tại trên đất, mà còn đâm rễ vững bền đời đời trong cõi vĩnh hằng. Hãy yêu thích sự sửa phạt của Chúa để mỗi ngày chúng ta được trưởng thành thuộc linh, đâm rễ lập nền trong Chúa vững vàng hơn.

Có điều gì Chúa đang sửa phạt bạn? Có điều gì bạn cần thay đổi?

Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã bẻ trách, sửa trị, dạy dỗ con để giúp con sống tốt lành hơn mỗi ngày. Xin giúp con sống theo Lời Chúa dạy, và có khôn ngoan của Chúa để hướng dẫn con cháu con biết trau dồi đời sống tin kính, đẹp lòng Chúa.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 31:30-32:25

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcMnuih Jăk – 18/7/2021
Bài tiếp theoAmâo Mđing, Amâo Čiăng Hmư̆  – 19/7/2021