Ngày Của Chúa – 15/10/2018

2975

 

Nê-hê-mi 13:15-22

15 Về lúc đó, tôi thấy trong Giu-đa, mấy người ép nho nơi máy ép rượu nhằm ngày sa-bát, đem bó lúa mình vào, chở nó trên lừa, và cũng chở rượu, trái nho, trái vả, và các vật nặng, mà đem về Giê-ru-sa-lem trong ngày sa-bát. Ngày chúng nó bán vật thực ấy, tôi có làm chứng nghịch cùng chúng nó. 16 Cũng có người Ty-rơ ở tại đó, đem cá và các thứ hàng hóa đến bán cho người Giu-đa và tại thành Giê-ru-sa-lem trong ngày sa-bát. 17 Bấy giờ tôi quở trách các người tước vị Giu-đa, mà rằng: Việc xấu xa các ngươi làm đây là chi, mà làm cho ô uế ngày sa-bát? 18 Tổ phụ các ngươi há chẳng đã làm như vậy sao? Nên nỗi Đức Chúa Trời há chẳng có dẫn tai họa kia đến trên chúng ta và trên thành nầy ư? Còn các ngươi làm ô uế ngày sa-bát mà tăng thêm cơn thạnh nộ cho Y-sơ-ra-ên!
19 Ấy vậy, khi các cửa Giê-ru-sa-lem khởi khuất trong bóng tối trước ngày sa-bát, tôi bèn truyền người ta đóng cửa lại và dặn biểu chúng nó chỉ mở nó ra sau ngày sa-bát; lại cắt đặt mấy kẻ trong đầy tớ tôi giữ cửa để không ai gánh chở đồ vào thành trong ngày sa-bát. 20 Vậy, kẻ buôn người bán các thứ hàng hóa một hai lần ban đêm phải ngủ ở ngoài thành Giê-ru-sa-lem. 21 Đoạn, tôi quở trách chúng nó mà rằng: Cớ sao các ngươi ban đêm ngủ tại trước vách thành như vậy? Nếu các ngươi còn làm nữa, tất ta sẽ tra tay trên các ngươi. Từ lúc đó về sau, chúng nó không có đến nhằm ngày sa-bát nữa. 22 Tôi dạy biểu người Lê-vi hãy dọn mình cho thánh sạch và đến canh giữ các cửa, đặng biệt ngày sa-bát ra thánh. Hỡi Đức Chúa Trời tôi ôi! xin hãy vì tôi nhớ đến điều đó, và xin thương xót tôi tùy sự nhân từ lớn lao của Ngài. 

Câu gốc: “Ấy vậy, khi các cửa Giê-ru-sa-lem khởi khuất trong bóng tối trước ngày Sa-bát, tôi bèn truyền người ta đóng cửa lại và dặn biểu chúng nó chỉ mở nó ra sau ngày Sa-bát; lại cắt đặt mấy kẻ trong đầy tớ tôi giữ cửa để không ai gánh chở đồ vào thành trong ngày Sa-bát” (câu 19).

Câu hỏi suy ngẫm: Dân Y-sơ-ra-ên đã vi phạm điều gì với Chúa? Ông Nê-hê-mi nhắc cho dân Y-sơ-ra-ên nhớ gì về hành vi tương tự của tổ phụ họ? Ông đã nghiêm khắc xử lý vi phạm ấy như thế nào? Bài học nào cho chúng ta đối với Ngày của Chúa?

Trong Nê-hê-mi chương 10, dân Y-sơ-ra-ên đã tái kết ước một loạt những điều mà họ đã làm sai Lời Chúa dạy, trong đó có việc giữ ngày Sa-bát. Chắc chắn dân Chúa đã có một khoảng thời gian giữ đúng cam kết ấy. Nhưng buồn thay, khi ông Nê-hê-mi vắng mặt thì họ lại quen đường cũ, không cưỡng lại được sức mạnh của đồng tiền, giao thương với người Ty-rơ trong ngày Sa-bát.

Khi phát hiện sự vi phạm này, ông Nê-hê-mi quở trách những người lãnh đạo vì đã không sửa trị lối sống sai trật của dân Chúa. Có thể nói, sự bình yên của cuộc sống hiện tại làm dân Y-sơ-ra-ên quên đi những thất bại ê chề của dân tộc trong quá khứ. Thế nên, ông Nê-hê-mi đã nhắc cho dân Chúa nhớ lại Chúa đã trừng phạt tổ phụ họ nặng nề như thế nào khi không vâng giữ ngày Sa-bát. Và chính họ cũng là nạn nhân của những sự trừng phạt ấy. Sau khi thức tỉnh dân Chúa, ông Nê-hê-mi ra lệnh đóng cửa thành vào ngày Sa-bát, đặt những người Lê-vi gương mẫu trông coi cửa thành vào ngày ấy. Thậm chí, ông còn cảnh cáo những người buôn bán nếu còn ngủ ngoài cổng thành nữa thì ông sẽ bắt họ. Có thể thấy ông Nê-hê-mi rất nghiêm khắc sửa trị dân Chúa khi họ đi sai lệch. Ông là người dẫn dắt dân Chúa luôn đi trong đường lối và ý muốn của Ngài.

Ngày nay, Hội Thánh Chúa giữ ngày Chúa Nhật là ngày kỷ niệm Chúa Giê-xu sống lại. Đó là Ngày của Chúa và là ngày nghỉ của thời Tân Ước. Điều răn giữ Ngày của Chúa tưởng chừng như dễ dàng, nhưng lại là một thách thức cho mọi người trong mọi thời đại. Bởi điều răn này dạy mỗi chúng ta phải tự tách mình ra khỏi dòng đời chung của xã hội, phải biết buông bỏ những công việc còn đang dở dang, phải biết từ chối những lời mời hấp dẫn, chỉ để chạy đến với Chúa, dâng lời tôn vinh, chúc tụng lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời, lắng nghe sự dạy dỗ và nhắc nhở từ Lời Chúa, dẫu trong cuộc sống vẫn còn lắm ngổn ngang. Nếu chúng ta không dành thời gian cho Chúa, học cách nói không với những cơ hội hay những lời mời gọi béo bở trong Ngày của Chúa, nghĩa là chúng ta bằng lòng để cho những cám dỗ ẩn mình dưới những điều hấp dẫn ấy quyến dụ mình, thì việc xa cách Chúa chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Hãy nhớ ngày nghỉ làm nên ngày thánh.

Bạn có kinh nghiệm gì về việc giữ điều răn về Ngày của Chúa?

Lạy Chúa, xin giúp con biết ngưng nghỉ công việc vào mỗi Chúa Nhật. Xin cho con toàn tâm toàn ý hướng về Ngài, và nhận được sự bổ sức cùng sự ban phước càng thêm nơi Ngài.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 16-17.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org