Ngày 4/8/2015: Việc Lành và Sống Đạo

1009

Lu-ca 6:27-38

“Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy, đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin” (Ga-la-ti 6:9, 10).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Làm việc lành quan trọng ra sao trong đời sống con dân Chúa? Việc lành của con cái Chúa có gì khác với việc lành của người đời? Làm sao chúng ta làm được việc lành Chúa dạy?

 

Lời Chúa không những chỉ dạy con người phải tin nơi Chúa để được cứu rỗi mà còn hướng dẫn người được cứu những việc cần làm bởi đức tin. II Ti-mô-thê 3:16, 17 ghi: “Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành”. Lời Chúa truyền bảo chúng ta phải làm việc lành cách dư dật (II Cô-rinh-tô 9:8). Việc lành đem đến những kết quả tốt đẹp trong đời sống của con cái Chúa.

 

Việc lành sẽ khiến chúng ta giống Chúa hơn. Người được Chúa cứu là được tái tạo để trở nên giống như hình bóng của Con Ngài (Rô-ma 8:29. Chúng ta cần phải giống Chúa trong cách sống thiện lành, hết lòng yêu kính Chúa và chân thành yêu mến người khác. Công Vụ 10:38 ghi hình ảnh của Chúa như sau: “Đức Chúa Trời đã xức cho Đức Chúa Giê-xu ở Na-xa-rét bằng Chúa Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỉ ức hiếp; vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài”.

 

Việc lành sẽ làm sáng danh Chúa. Người đời không đọc Lời Chúa nên không biết Chúa. Nhưng qua đời sống thiện lành của con dân Ngài, họ sẽ biết Ngài và ca ngợi Ngài. Chúa Giê-xu dạy: “Sự sáng của các ngươi hãy soi sáng trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy việc lành của các ngươi mà ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16).

 

Sau cùng, việc lành sẽ đem phước hạnh cho bản thân chúng ta và cho nhiều người khác. Chúa Giê-xu dạy rằng: “Vậy, người nào nghe và làm theo lời Ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá” (Ma-thi-ơ 7:24, 25). Người sống thiện lành sẽ đem đến trật tự, an bình và bền vững cho cá nhân và xã hội.

 

Bạn đã theo Chúa bao lâu? Đời sống bạn đã tiến triển thế nào trên phương diện làm những việc lành Chúa muốn?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Chúa giúp con ngày càng giống Chúa trong sự hy sinh và làm việc lành để cứu giúp những người đang sống trong hoàn cảnh khốn cùng.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 7.

Bài trướcBế Giảng Thánh Kinh Căn Bản 2015 Tại Tỉnh Bình Định
Bài tiếp theoGiới Thiệu Sách: Con Đường Gô-Gô-Tha