Ngày 4/12/2016: Sa-tan

798

Gióp 1:6-12

6 Vả, một ngày kia các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va, và Sa-tan cũng đến trong vòng chúng. 7 Đức Giê-hô-va phán hỏi Sa-tan rằng: Ngươi ở đâu đến? Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: Tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó. 8 Đức Giê-hô-va lại hỏi Sa-tan rằng: Ngươi có nhìn thấy Gióp, tôi tớ của ta chăng; nơi thế gian chẳng có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác? 9 Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: Gióp há kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao? 10 Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người, và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người, và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. 11 Nhưng bây giờ hãy giơ tay Chúa ra, đụng đến hại các vật người có, ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt. 12 Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan rằng: Nầy, các vật người có đều phó trong tay ngươi; nhưng chớ tra tay vào mình nó. Sa-tan bèn lui ra khỏi mặt Đức Giê-hô-va,
 

Câu gốc:  “… dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật, và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỷ, vì đã bị ma quỷ bắt lấy đặng làm theo ý nó” (II Ti-mô-thê 2:25-26).

Câu hỏi suy ngẫm: Bạn biết gì về Sa-tan? Sa-tan tấn công con cái Chúa như thế nào? Cơ Đốc nhân có sợ ma quỷ không? Vì sao?

 

Trong cuộc đối thoại giữa Đức Chúa Trời và Sa-tan, chúng ta biết được vài điều về Sa-tan. Từ “Sa-tan” có nghĩa là “kẻ thù địch, kẻ kiện cáo.” Sa-tan có nguồn gốc là thiên sứ hầu việc Đức Chúa Trời, nhưng vì kiêu ngạo, phạm tội nên bị bại hoại (I Giăng 3:8). Từ đó, Sa-tan xem Đức Chúa Trời là kẻ thù và chống lại Ngài. Sa-tan cố gắng ngăn cản công việc của Chúa, đồng thời tìm mọi cách cám dỗ con người bằng những thủ đoạn dối trá, lừa đảo nhằm đưa con người đến tội lỗi và cách xa Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 3:1-6). Câu 7 cho biết Sa-tan được tự do dạo khắp nơi trên đất, và còn có thể ra mắt Đức Chúa Trời trên trời. Nhưng Sa-tan sẽ bị ném vào hồ lửa đời đời trong ngày sau cùng: “Còn ma quỷ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời” (Khải Huyền 20:10).

 

Sa-tan thù ghét Chúa nên cũng thù ghét con dân Chúa. Chúa biết ông Gióp là người “trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác” (câu 8), nhưng Sa-tan tìm cách tấn công và đả kích ông (câu 10). Sa-tan lập luận rằng ông Gióp tôn thờ Chúa là có mục đích vụ lợi, vì nhận được phước hạnh từ Chúa chứ không phải là vì đức tin nơi Đức Chúa Trời hay vì Ngài là Đấng đáng được tôn thờ. Nếu bây giờ Chúa không bảo vệ và ban phước trên ông nữa, thì chắc chắn ông sẽ “phỉ báng Chúa.” Thật ra, Sa-tan biết nhiều người tin Chúa vì mục đích nào đó cho mình, nhưng Sa-tan không biết được ông Gióp tin Chúa chỉ vì đức tin và sống với đức tin nơi Chúa mà thôi. Sa-tan bị giới hạn trong sự hiểu biết, và Đức Chúa Trời cũng giới hạn quyền lực của nó. Trong câu 12, Chúa cho phép Sa-tan tra tay vào mọi vật ông Gióp có nhưng không được phép tra tay vào người ông. Sa-tan chỉ có thể tra tay trên con cái Chúa trong chừng mực Chúa cho phép. Nếu Chúa không cho phép, không một quyền lực nào có thể dụng đến con cái Ngài. Đức Chúa Trời luôn bảo vệ con dân Chúa và tể trị trên Sa-tan. Hãy vững tâm trong sự che chở bảo vệ của Chúa, cho dù hoàn cảnh có ra sao. Và cũng phải xét lại niềm tin của mình để không bị sa vào chước cám dỗ của Sa-tan.

 

Bạn có vững lòng trước sự tấn công của ma quỷ không? Chúa Giê-xu phán: “Hãy cứ vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33).

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ ơn Chúa về sự che chở bảo vệ và những phước hạnh Chúa ban cho con. Xin giúp con vững tin nơi Chúa trong mọi hoàn cảnh và thắng hơn sự cám dỗ từ ma quỷ.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ca Thương 2.

Bài trướcHiệp Nguyện Giáo Phẩm, Chấp Sự Tại TP. Hồ Chí Minh
Bài tiếp theoRa Mắt Và Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Dak Trau – Bình Phước