Ngày 3/8/2015: Việc Lành và Tin Đạo

1061

Gia-cơ 2:14-26

“Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy” (Gia-cơ 2:26).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Chúng ta được cứu nhờ vào đâu? Việc lành có vai trò gì trong sự cứu rỗi? Con cái Chúa có thể nào sống không cần làm lành lánh dữ mà vẫn được cứu không? Tại sao?

 

Kinh Thánh dạy rất rõ rằng chúng ta được cứu chỉ nhờ đức tin mà thôi, chứ không nhờ việc lành, hay đức tin cộng thêm việc lành. Sứ đồ Phao-lô viết: “Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi” (Rô-ma 3:20). “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9).

 

Chúng ta nghĩ đến trường hợp người ăn cướp bị đóng đinh cùng ngày với Chúa Giê-xu. Cả đời anh làm việc ác. Nhưng anh tin Chúa Giê-xu và anh được vào nước thiên đàng với Ngài. Anh không có cơ hội để sửa đổi đời sống của mình, hay làm một việc lành gì để chuộc lỗi. Nói cách khác, không ai có thể kể công đức, kể các việc lành của mình để rồi nói rằng: Tôi đã làm đủ việc lành để được cứu hay đủ việc lành để bù thêm cho đức tin của tôi, và nhờ đó mà tôi được cứu.

 

Dù chúng ta không phải nhờ việc lành mà được cứu, nhưng chúng ta được cứu để làm việc lành. Có nhiều lý do để con dân Chúa cần phải làm việc lành, vì việc lành có liên quan đến đức tin.

 

Việc lành là bằng chứng của đức tin thật. Thư Gia-cơ nêu rõ, ông Áp-ra-ham tin Chúa và ông được kể là công chính. Tuy nhiên đức tin của ông không phải chỉ là thừa nhận bằng lý trí là có Chúa và Chúa nói đúng, Chúa thành tín; nhưng ông đã bày tỏ đức tin của mình bằng cách vâng lời Chúa mà bỏ xứ ra đi. Cũng với đức tin ấy ông đã dâng người con trai một của mình lên bàn thờ theo lời Chúa truyền bảo. Trong ý nghĩa ấy, thư Gia-cơ dạy rõ: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gia-cơ 2:26).

 

Việc lành là kết quả của đức tin thật. Ê-phê-sô 2:10 dạy: “Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đấng Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo”. Như vậy, chúng ta không làm việc lành để được cứu, nhưng được cứu để làm việc lành. Người có đức tin thật thì sẽ được cứu. Và khi được cứu rồi thì sẽ được đổi mới. Người được đổi mới sẽ có bản tính mới, ước muốn mới, khả năng mới. Người như vậy sẽ bắt đầu làm những việc lành mà Chúa muốn họ làm. Nếu người nào nói rằng mình tin Chúa mà không có kết quả là việc lành thì cần phải coi lại đức tin mình có thật hay không. Gia-cơ 1:26-27 dạy: “Nhược bằng có ai tưởng mình là tin đạo, mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của người hạng ấy là vô ích. Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng người mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian”.

 

Bạn có đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu để được cứu chưa? Đức tin của bạn có thể hiện và kết quả ra các việc lành chăng?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Chúa tiếp tục đổi mới đời sống con và giúp con thể hiện đức tin bằng việc lành để đem lại phước hạnh cho nhiều người.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 6.

Bài trướcThánh Kinh Căn Bản Trung Tâm Cần Thơ 2015
Bài tiếp theoGiàu Có Trong Ân Điển Của Đức Chúa Trời