Ngày 3/1/2017: Sống Theo Thánh Linh Hay Xác Thịt?

1957

Rô-ma 8:5-11

5 Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt; còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. 6 Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an; 7 vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. 8 Vả, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. 9 Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. 10 Vậy nếu Đấng Christ ở trong anh em, thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhân cớ sự công bình. 11 Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống.
 

 

Câu gốc: “Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt; còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh” (câu 5).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Sống theo xác thịt là gì? Sống theo Thánh Linh là gì? Làm thế nào để biết mình đang sống theo Thánh Linh hay đang sống theo xác thịt? Bạn cần làm gì để có thể bước đi theo Thánh Linh mỗi ngày? Bài học này có ý nghĩa gì cho bạn?

 

Đời sống thuộc linh là đời sống được Đức Thánh Linh biến đổi kể từ khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, trên hành trình thuộc linh, nhiều người vẫn chưa thật sự để cho Đức Thánh Linh làm chủ đời sống mình. Thay vào đó, chúng ta vẫn còn sống theo những ước muốn và tư tưởng tội lỗi của con người cũ, bản chất cũ của mình. Nhiều người vẫn chưa thoát khỏi sự điều khiển của bản ngã xác thịt tội lỗi; do đó, đã có những hành động, thái độ, cách cư xử với anh chị em mình như là người ngoại đạo, và điều đó đã làm sỉ nhục Danh Chúa.

 

Người sống theo xác thịt là người chưa để Chúa làm chủ cuộc đời mình nên chỉ tìm kiếm điều mình ưa thích, chiều theo dục vọng, lòng kiêu ngạo, tham vọng ích kỷ, và sống để làm thỏa mãn bản tính xác thịt hay hư nát của mình. Người sống theo xác thịt để ý riêng làm chủ và điều khiển đời sống mình. Người ấy hướng về bản ngã xác thịt tội lỗi và những sự thuộc về trần gian, luôn khao khát danh, lợi, quyền của đời này. Những ai sống theo xác thịt, chú tâm về những sự thuộc về xác thịt sẽ chết – chết thể xác lẫn tâm linh.

 

Người sống theo Thánh Linh luôn đặt mình trong sự hướng dẫn và kiểm soát của Đức Thánh Linh trong mọi sự. Người ấy luôn chú tâm vào Đức Chúa Trời và những sự thuộc về Thánh Linh – khao khát gần Chúa, gắn bó với Lời Chúa, và phục vụ Ngài. Vì vậy, người đó sẽ luôn được bình an trong hiện tại và sẽ được sự sống đời đời trong tương lai.

 

Là người thuộc về Chúa, mỗi chúng ta cần phải để Đức Thánh Linh làm chủ và điều khiển đời sống mình. Khi tin Chúa, Đức Thánh Linh ngự vào lòng chúng ta, Ngài ban cho chúng ta một khao khát và năng lực mới để sống vâng phục Chúa. Chúng ta được tái sinh bởi Đức Thánh Linh và nhận lãnh đời sống mới trong Đấng Christ.

 

Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra con người thật của mình và ăn năn về những lời nói, việc làm, suy nghĩ sai trật, không xứng đáng trong nếp sống hằng ngày. Xin Chúa diệt bỏ con người cũ, bản ngã tội lỗi của chúng ta để chúng ta có thể bước đi theo Thánh Linh mỗi ngày.

 

Mỗi người hãy nhìn lại chính mình, tra xét lòng mình trước mặt Chúa, và tự hỏi rằng: Tôi đang chú tâm vào điều gì? Thánh Linh hay xác thịt?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tha thứ những yếu đuối trong con. Xin diệt bỏ cái tôi trong con người cũ của con và ban cho con một tấm lòng mới, được tái sinh bởi Thánh Linh của Ngài để đời sống con luôn đẹp ý Chúa và làm sáng Danh Ngài qua cuộc đời được đổi mới của con.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm:  Công Vụ 22.

 

Bài trướcHọp Mặt Doanh Nhân – Văn Nghệ Sĩ Cơ Đốc
Bài tiếp theoNgày 4/1/2017: Hành Trình Theo Chúa (1)