Ngày 27/8/2016: Tường Trình Công Việc Chúa

1120

Công Vụ 14:21-28

“Hai người đến nơi, nhóm họp Hội thánh rồi, bèn thuật lại mọi việc Đức Chúa Trời đã cậy mình làm, và Ngài mở cửa đức tin cho Dân Ngoại là thể nào” (câu 27).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Hai ông Phao-lô và Ba-na-ba đã làm gì trước khi về lại nơi mà họ đã được sai đi? Tại sao họ làm như thế? Việc tường trình chuyến truyền giáo thứ nhất của hai ông có những ý nghĩa gì? Bạn đang thực hiện công việc được giao như thế nào và cần tường trình công việc với những ai?

 

Sau khi giảng Tin Lành và môn đệ hóa nhiều người trong thành Đẹt-bơ, hai ông Phao-lô và Ba-na-ba quay lại xứ Lít-trơ, Y-cô-ni, và An-ti-ốt xứ Bi-si-đi nơi mà hai ông bị truy đuổi, tống khứ và ném đá đến chết ngất. Việc trở lại những thành phố này chẳng khác nào đem mạng đi nộp một lần nữa nhưng hai sứ đồ vẫn can đảm quay lại để làm vững lòng những người mới tin Chúa Giê-xu, khích lệ họ giữ vững đức tin, bền lòng chịu khổ để hạt giống Phúc Âm được đơm hoa kết quả ngọt ngào. Hai ông cũng nhận thức rằng cần phải có những người lãnh đạo ở Hội Thánh địa phương, nên đã chọn ra các trưởng lão để tiếp tục chăm sóc và gây dựng các Hội Thánh. Hai sứ đồ kiêng ăn, cầu nguyện đặc biệt dâng họ cho Chúa Thánh Linh dẫn dắt (câu 23).

 

Chúng ta vui mừng vì một linh hồn tiếp nhận Chúa nhưng chúng ta có tiếp tục chăm sóc, đồng hành để họ được lớn lên trong Chúa? Hãy tìm hiểu xem rất nhiều người đã bước lên cầu nguyện tin nhận Chúa vào những dịp lễ Giáng Sinh và Phục Sinh tại Hội Thánh của chúng ta hiện đang ở đâu? Hội Thánh có kế hoạch gì cho họ?

 

Sau đó hai ông đi khỏi xứ Bi-si-đi đến Bam-phi-ly, giảng đạo tại Bẹt-giê rồi xuống Át-ta-li và về lại An-ti-ốt xứ Si-ry, nơi họ được sai đi. Họ triệu tập Hội Thánh và tường trình mọi việc Đức Chúa Trời đã làm qua họ. Về phương diện tổ chức, hai sứ đồ có trách nhiệm tường trình mọi công việc họ đã làm trước toàn thể Hội Thánh. Đây cũng là cơ hội để hai ông nhìn lại công việc của mình được Chúa và Hội Thánh ủy thác và được phước như thế nào. Kết quả chuyến công tác của hai ông có rất nhiều người trở lại với Chúa và có nhiều Hội Thánh được thành lập. Việc này khích lệ rất nhiều tín hữu của Chúa ở tại An-ti-ốt và chúng ta ngày nay.

 

Cơ Đốc nhân là đại sứ của Chúa được Chúa ủy thác để làm muối của đất và ánh sáng cho trần gian, bạn cần phải tường trình công việc của mình cho ai và bao lâu một lần? Công việc bạn đã làm có ảnh hưởng như thế nào và trên những ai? Nếu hôm nay Chúa muốn bạn tường trình công việc của mình thì bạn sẽ thưa với Chúa ra sao?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, nhiều khi con thấy hổ thẹn khi phải tường trình với Chúa vì con vẫn còn nhiều thiếu sót. Xin Cha tha thứ và giúp con nỗ lực nhiều hơn trong trách nhiệm làm chứng về Chúa cũng như công tác gây dựng đức tin anh chị em của mình.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Phi-e-rơ 2.

 

Bài trướcLễ Cung Hiến Nhà Thờ Đe Rơng, Gia Lai
Bài tiếp theoNgày 28/8/2016: Trông Cậy Nơi Chúa