Ngày 27/5/2016: Được Chúa Thay Đổi Tấm Lòng

906

A-ghê 1:7-15

“Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:13).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi dân chúng vâng lời Chúa thì Ngài hứa với họ điều gì? Khi Chúa ở cùng dân chúng thì Ngài làm điều gì cho họ? Việc Chúa làm cho dân chúng đem đến kết quả ra sao? Bài học này giúp gì cho mỗi chúng ta và cho Hội Thánh Chúa?

 

Sau khi nghe Tiên tri A-ghê quở trách vì bỏ bê việc xây dựng Đền Thờ trong các câu 7-11 thì dân chúng ăn năn, vâng lời Chúa, và bắt tay tiếp tục công trình xây lại Đền Thờ đã bị bỏ dở nhiều năm. Khi dân chúng vâng lời Chúa thì họ được Ngài ban thưởng. Phần thưởng của Chúa cho dân chúng là một phần thưởng đặc biệt: Chúa ở cùng dân chúng (câu 13). Chúa ở cùng dân chúng không phải chỉ là lời hứa sâu nhiệm, thiêng liêng nhưng khó thấy, khó cảm nhận cách cụ thể, mà sự hiện diện của Chúa với dân chúng đem lại sự thay đổi tức thì, sự thay đổi quan trọng nhất: Đó là thay đổi tấm lòng. Sự thay đổi tấm lòng không chỉ xảy đến cho một vài cá nhân lãnh đạo nhưng là cho tất cả mọi người. Chúa “giục lòng Xô-rô-ba-bên” là quan trấn thủ Giu-đa, đại diện cho giới lãnh đạo dân sự. Chúa “giục lòng Giê-hô-sua” thầy tế lễ cả, đại diện cho giới lãnh đạo tôn giáo. Chúa “giục lòng cả dân chúng sót lại” là tất cả mọi người còn lại trong dân. Tất cả đều đến, hiệp một, đồng công trong việc xây lại Đền Thờ (câu 14).

 

Những gì xảy đến cho cộng đồng người hồi hương là một sự thay đổi hoàn toàn. Không phải ai khác, cũng chính những con người này trước đó chùng bước, nhát sợ thì bây giờ họ dạn dĩ, mạnh mẽ làm việc. Trước đây họ là những người chỉ biết chăm lo cho sự yên ấm của đời sống riêng thì bây giờ họ hiệp một trong sự phục vụ Chúa. Chính họ trước đó tuyên bố rằng “chưa đến lúc xây lại Đền Thờ” (câu 2) thì ngay bây giờ họ đang làm việc trên công trường xây dựng Đền Thờ. Khi Chúa ở cùng và thay đổi tấm lòng của con dân Chúa thì mọi sự được thay đổi hoàn toàn.

 

Trong công tác phục vụ Chúa luôn có nhiều nan đề. Nếu xung đột với đồng sự thì cần phải gây dựng lại mối liên hệ; thiếu hụt ngân quỹ thì cần phải xem xét cắt giảm chi tiêu, tìm thêm ân nhân dâng hiến; thiếu nhân sự phục vụ thì phải đẩy mạnh công tác môn đệ hóa. Nhưng tất cả điều đó không phải là cách thức giải quyết nan đề cốt lõi vì không ai có thể làm công việc Chúa bởi sức người. Trước hết, quan trọng nhất đối với người theo Chúa, phục vụ Ngài là được Chúa ở cùng, được Chúa thay đổi tấm lòng, được Chúa thêm sức mạnh mẽ.

 

Bạn có nhận biết Chúa đang ở cùng mình không? Bạn có được Chúa ban cho tấm lòng mạnh mẽ để theo Ngài và phục vụ Ngài chưa?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn nhận biết sự hiện diện của Ngài trong đời sống con và xin ban cho con tấm lòng mạnh mẽ để tin Chúa, theo Chúa và phục vụ Ngài.  

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 25.

Bài trướcGiới Thiệu Bản Tin Mục Vụ Số 53
Bài tiếp theoNgày 28/5/2016: Chia Sẻ Khải Tượng